http://www.farnostokolicne.sk

Prázdninovali sme aj v Okoličnom! A to takto...

spoločenské hry

 Tohtoročné prázdniny sme začali detskou svätou omšou, presne tak ako sme ich aj ukončili. Na Valentína sme si s vedúcimi spravili výlet do Kláštora pod Znievom, kde veríme, že v lete budeme mať obidva letné tábory. Okrem Kláštora pod Znievom sme navštívili na 2 autách s počtom ľudí 7 Rajeckú Lesnú a Žilinu. Výlet sme zakončili sv. omšou u nás v Okoličnom. 16. februára 2011, čo bola streda sme vo veľkej telocvični absolvovali maratón eRko tancov, kde sme sa do sýtosti vyšantili pri hudbe. Vo štvrtok sme sa v ranných hodinách, v najväčšom počte na programe pripravenom pre deti, stretli na fare v pastoračnej miestnosti, kde sa 16 hráčov zúčastnilo Kalčetového turnaja. Všetci zúčastnení boli odmenení diplomom a sladkou odmenou po sv. omši v nedeľu na konci prázdnin. Vo štvrtok poobede sme si pozreli tiež v pastoračnej miestnosti rozprávku a po nej sme mali spoločnú detskú sv. omšu. V piatok sme mali v pláne stretnúť sa na detskom stretku v Pastoračnom centre Jána Pavla II, ale stretko sa nekonalo pre neúčasť detí. To však využili v svoj prospech vedúci, ktorí sa porozprávali pri čokoláde a káve.

 

V sobotu 19. februára 2011 sa konal program pre mladých našej aj susednej farnosti Liptovský Mikuláš a to farský volejbalový turnaj. V ranných hodinách sa stretlo 6 družstiev – 4 z farnosti Okoličné (Lentilky, Trashers, Rodinka a Stars) a 2 z farnosti Liptovský Mikuláš (eRko partička 1 a eRko partička 2), aby si zmerali sily v obľúbenom športe – volejbale. Turnaj sa niesol v znamení dobre nálady, kvalitnej hry, hudby, jedla a pekne prežitého dňa. Celkové umiestnenie družstiev: 1. eRko partička 1; 2. Stars; 3. Lentilky; 4. Rodinka; 5. eRko partička 2; 6. Trashers

Vďaka patrí najmä Pánu Bohu za požehnanie celých jarných prázdnin. Taktiež animátorom, ktorí sa zúčastňovali na programe počas jarných prázdnin pripraveného pre deti, pánovi kaplánovi za pomoc a všetkým zúčastnením za chuť prežiť dúfame, že krásny a požehnaný prázdninový čas.

       Vejka Koščová

fotogaléria: www.farnostokolicne.sk/category/galerie-obrazkov/mladi/jarne-prazdniny-2011

 
replica rolex