Prípravné práce

Počas uplynulých týždňov sme sa venovali okrem mnohých pracovných stretnutí aj príprave staveniska a zabezpečeniu materiálu. Kostol sme ohradili kvôli bezpečnosti a zrealizovali sme dovoz dreva - strešných lát a iného reziva na potrebnú obnovu historického krovu. Rovnako sme zrealizovali náter lát a otvor na osadenie elektického výťahu na materiál. V nastavajúcom týždni chceme pristúpiť k čiastočnej demontáži starej krytiny a následnej oprave krovu. 

 

foto prípravných prác nájdete na farnostokolicne.sk/category/galerie-obrazkov/obnova-strechy/pripravne-prace