Program Národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii

šaštín

Štvrtok 15. 9.

Národná púť k Sedembolestnej
Sväté omše: 7:00 a 8:00

10:30
Pontifikálna svätá omša: celebruje bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský, Homília: olomoucký arcibiskup Ján Graubner

14:00
Akatist k Presvätej Bohorodičke: vladyka Peter Rusnák, na záver požehnanie pútnikov na cestu

Piatok 16. 9.
Púť chorých a seniorov
Sväté omše: 7:00 a 8:00

10:00
Pontifikálna svätá omša: celebruje spišksý pomocný biskup Andrej Imrich

14:30 Požehnanie pútnikov na cestu

Sobota 17. 9.
Mládežnícka púť od 18:00
O božom volaní: „Poďte a uvidíte“ (Por. Jn. 1, 39)

Sväté omše o 18:00 a o 24:00 – novokňazi

Večerný program:
od 19:30 do 23:30 v réžii rehoľných spoločenstiev a rodín
Po polnočnej svätej omši:
- tichá adorácia v bazilike
- program malých spoločenstiev v kaplnke

Nedeľa 18. 9.
Zakončenie púte

Sväté omše: 7:00 a 8:45

10:30
celebruje provinciál Rádu menších bratov kapucínov
p. Fidel Marko Pagáč OFM Cap.

Spovedanie počas celej púte. Bližšie informácie nájdete na: www.bazilika.sk
V 250-tom roku posviacky baziliky, do Národnej svätyne k patrónke Slovenska, pozývajú farský úrad a saleziáni zo Šaštína.

( TK KBS,jz; jk ) 20110905020