Projekt na obnovu strechy bol schválený

strecha Okoličné

 Takúto informáciu nepíšeme každý deň - projekt na obnovu strechy je schválený MK SR. Po mnohých stretnutiach s pracovníkmi Krajského pamiatkového úradu Žilina, s architektom či inými odbornikmi najmä z Čiech sme vypracovali Projektovú dokumentáciu na sanáciu strechy kostola na ktorú sme následne žiadali stavebné povolenie. Na jeseň minulého roka sme podávali projekt s názvom" Obnova strešnej roviny gotického kostola sv. Petra z Alkantary". Zámer tohto projektu bol Ministerstvom kultúry podporený v rámci rozpočtových možností projektovej výzvy Obnovme so svoj dom. Nateraz prebiehajú pracovné stretnutia  s dodávateľmi, architektom a ostatnými zainteresovanými ohľadom realizácie celého projektu.

Treba nám povedať: Bohu vďaka.