http://www.farnostokolicne.sk

Prví kresťania - mládežnícky tábor 2012

Prvá spoločná fotka

   „Či si kresťan, či pohan v Ježišovi nádej máš. Či si kresťan, či pohan pri ňom v nebi miesto máš...“

 

Refrén našej hymny, ktorým som začala tento článok nás sprevádzal počas celého tábora, či už na sv. omšiach, programe, na výlete v jaskyni J ... všade, kde sa len dalo. Pripomínalo nám to o čo sme sa celý týždeň snažili v našom mládežníckom tábore – pochopiť aké úžasné je veriť a prežiť náš život s Ježišom. Nebolo to také ľahké ako sa zdá a ako to v živote býva, lebo sme celých 8 dní v Ždiari žili v období kedy kresťania boli prenasledovaní pohanmi. V prvý deň tábora sme si vyžrebovali kto ktorú rolu bude v tábore stvárňovať (či bude kresťan, či pohan) a tým žil celý tábor. Každý deň v tábore prišiel cisár so svojou ženou (Nero, Dioklecián, Valerián ... všetci tí, ktorí žili v dobre prenasledovania kresťanov) a večer nasledoval súd, kde cisár mučil všetkých kresťanov a tým, že ich umučil stali sa svätými. Skupiny sa v tomto roku niesli v rodoch a to Flavus, Brutus, Livius a Feminus – každý rod bola jedna skupinka (posledný rod bola skupinka vedúcich). Počas tábora nás čakali rôzne aktivity a to Kresťania do toho! (akčná hra po dedine, kedy účastníci mali splniť rôzne úlohy), Gladiátori (stanoviská na štýl Boyardu), Naj Riman/ka (kde si mladí vyskúšali ako hrať divadlo, zložiť báseň a pieseň pre cisára), Rimania proti Rimanom (známa hra 5 proti 5), nemohla chýbať samozrejme aj Nočná hra, túra do Kopského sedla, výlet a to do Tatranskej Lomnice do hotela Slovan, kde sme sa boli kúpať a potom sme navštívili Beliansku jaskyňu po ceste do Ždiaru. Samozrejme nechýbal ani duchovný program a to v podobe ranných a  večerných modlitieb, každodenná sv. omša, duchovná obnova a biblická olympiáda. V predposledný deň tábora máme už tradíciu slávnostnej večere a tiež slávnostného večera, kde odovzdávame účastníkom tábora niečo na pamiatku, čo im bude pripomínať strávený čas v tábore. Tento rok dostali všetci účastníci hrnček, kde mali svoju nálepku skupinky. Vedúci s pani kuchárkami dostali na pamiatku tanier tiež so svojou fotkou a predposledný večer sme ukončili diskotékou tak ako sa v Rímskom štáte patrí.

Veľká vďaka patrí najmä Bohu bez ktorého sme tábor nemohli ani uskutočniť a tiež mu patrí veľká vďaka za to ako to všetko zariadil – že sa nikomu nič vážne nestalo, že sme sa tam stretli také spoločenstvo ako sme sa stretli a za to, že nás stvoril. Chcem sa tiež poďakovať každému kto akýmkoľvek spôsobom pomohol pri organizácii tohtoročného mládežníckeho tábora farnosti Okoličné či už vedúcim, pani kuchárkam, sponzorom, všetkým. ktorí sa za náš tábor modlili a aj tým, ktorí sa ho samozrejme zúčastnili.

           Vejka Aura Feminus

fotogaléria: www.farnostokolicne.sk/category/galerie-obrazkov/mladi/mladeznicky-tabor-2012

 
replica rolex