Realizujeme komplexné reštaurovanie neskorogotickej drevenej maľovanej lavice kostolnej stallum v kostole Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch - II. etapa

lavica kostolna 2020

 V druhom polroku 2020 sme začali realizovať II. etapu komplexných reštaurátorských prác na neskorogotickej drevenej maľovanej lavici kostostej stallum v kostole Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch. I. etapa reštaurátorských prác bola ukončená koncom r. 2019 (pozri: www.farnostokolicne.sk/clanok/zrealizovali-sme-komplexne-restaurovanie-neskorogotickej-drevenej-malovanej-lavice-kostolnej- ) a spočívala v jej očistení, petrifikácii, doplnení drevnej hmoty ako aj tmelením, pričom spodná časť lavice bola poškodená drevokazným hmyzom a hubami, ktoré spôsobili spráchnivetie konštrukčnej časti.

V rámci aktuálne prebiehajúcich reštaurátorských prác II. etapy sú realizované dorezávky chýbajúcich častí, sfunkčnenie pohyblivosti sedákov, retuš a farebné scelenie maľovaných častí aj častí bez výzdoby, záverečné zakonzervovanie.

Po ukončení týchto reštaurátorských prác bude samotná lavica prevezená z ateliérov do interiéru kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch v závere roka 2020