http://www.farnostokolicne.sk

Realizujeme stavebné úpravy: Obnova pôvodných stredovekých úrovní podláh trojlodia kostola sv. Petra z Alkantary

betónovanie trojlodia

 V roku 2017 bola zrealizovaná 1. etapa sanácie vhlkosti trojlodia kostola vetracím kanálom po jeho obvode z vnútornej strany, ktorej predchádzal archeologický a architektonicko-historický výskum. Práve ten určil pôvodné stredoveké úrovne podláh trojlodia kostola, ktoré rešpektovali aj v 1/2 18. stor. v rámci nového barokového vybavenia interiéru. Zásadné navýšenie podláh nastalo počas neogotickej obnovy O. Sztehla v rokoch 1903-1904 a počas realizácie podlahového kúrenia v roku 2001.

Prinavrátením sa k pôvodným niveletám podláh trojlodia interiér kostola nadobudne pôvodné proporcie v samotnom priestore ako aj v jednotlivých detailoch - západný vstupný portál, gotické stĺpy trojlodia či barokové stĺpy empory, prinavrátenie jednotlivých stupňov pred bočnými oltármi ako aj medzi trojlodím a svätyňou kostola.

Konkrétne prípravné práce sme začali realizovať 16. júna 2018 a boli zamerané na postupné odstraňovanie podlahového kúrenia najprv v bočnej kaplnke Sedembolestnej Panny Márie a následne v celej ploche trojlodia kostola. Následne bolo potrebné v súčinnosti s archeológom postupné odstraňovanie jednotlivých vrtsiev do presnej určenej hĺbky. Tieto práce spolu s archeologickým výskumom trvali do konca augusta 2018. Počas deviateho mesiaca boli zrealizované práce konštrukčnej betónovej podlahy v jednotlivých krokoch: štrkové lôžko o hrúbke 150mm, izovačné prvky na zvislých konštrukciách trojloda,  osobitne navrhnutá železná armatúra nad vysušovacím kanálom ako aj v celej ploche a samotná betonáž vodostavebným betónom o hrúbke 120mm.

Počas mesiaca október sa zrealizovala plošná chemická injektáž všetkých 8-ich stĺpov, ktorá má v budúcnosti zamedziť vzlínaniu vhlkosti do kamennej konštrukcie stĺpov. Táto etapa obnovy si vyžiadala detailné zosúladenie statického posudku, projektantov a realizačnej firmy. Do každej konštrukcie stĺpa sa pod potrebným tlakom injektážnym spôsobom dopravilo cca 25 l chemického materiálu.

Ako ďalší krok nasledovalo ostránenie nevhodných omietok na zvislých konštrukciách trojlodia kostola do výšky cca 220cm ako aj kompletná obnova dvoch kamenných podstavcov bočných barokových oltárov trojlodia aj s potrebnými izoláciami. 

V súčastnosti sa aplikujú navrhované hydroizolačné a tepelnoizolačné vrstvy podláh, na ktoré bude položená finálna konštrukčná podlaha.

 

Tento projekt finančné podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

 
replica rolex