Realizujeme stavebné úpravy trojlodia: 1.etapa, sanáciu vlhkosti

sanácia trojlodia-podlahy

Zámerom je v ďalšej etape sanačných prác a úprav konštrukcií podláh kostola pokračovať prácami v priestore jej hlavnej lode. Preto sme začiatkom augusta sme pristúpili k stavebným úpravám trojlodia kostola - realizáciou prevzdušňovacieho kanálu po obvode v úrovni základových murív predstavuje prvú etapu obnovy podláh.

Sanačné úpravy hlavnej lode predstavujú:

- realizáciu prevzdušňovacieho kanála pri obvodových stenách hlavnej lode z priestoru interiéru

- realizáciu odstránenia existujúcich konštrukcií podláh v lodi vrátane realizovaného podlahového kúrenia

- realizáciu nových podláh v ich pôvodnej výške zo začiatku 16. stor.

Prvým krokom je odstránenie všetkých novodobých podlách po obvode trojlodia a následný archeologický výskum v celkovej dĺžke cca 70m. Súbežne s archeologickým výskumom bude prebiehať architektonicko-historický výskum zameraný na zdokumentovanie všetkých stavebných úprav od výstavby kostola.

Následne bude možné pristúpiť k samotnej stavebnej realizácii prevzdušňovacieho kanálu  po obvode kostola v úrovni základových murív.