http://www.farnostokolicne.sk

Slávnosť 1. Svätého Prijímania

 

Piata veľkonočná nedeľa sa v našej farnosti niesla v znamení slávnosti 1. svätého prijímania naších detí tento rok spoločne aj s dospelými. Dvadsaťštyri detí a dvaja dospelí prvý krát v sobotu pristúpili k sviatosti zmierenia a prijali milosť Božieho odpustenia aby následne v nedeľu počas slávnostnej sv. omše o 11:00 hod. v kostole sv. Petra z Alkantary pristúpili k Pánovmu stolu a prijali Sviatosť Oltárnu.

Sprevádzajme našich prvoprijímajúcich svojimi modlitbami a obetami, aby prijaté milosti im priniesli svoje ovocie a upevnili v nich vieru v Krista. 

 
replica rolex