Slovenská (aj naša) gotika na export

D'or

 Počas týchto dní bola v Paríži otvorená výstava D'OR et de FEU v Múzeu de Cluny, ktorá ponúka najhodnotnejšie gotické diela zo Slovenska. Naša farnosť prepožičala na túto výstavu tri diela - sochu sv. Barbory a Kataríny a oltárny obraz Zvestovania (vpravo na fotografii v odkaze).

viac o tejto výstave zverejnil denník Sme: kultura.sme.sk/c/5549938/slovenska-gotika-na-export.html