Slovensko: O registrácii potratových tabletiek sa diskutuje aj vo Vatikáne

RU-486

 Na Slovensku aj naďalej pokračujú polemiky v súvislosti s rozhodnutím vlády zaviesť predaj abortívnych tabletiek RU 486, o situáciu sa už zaujíma aj Vatikán. Nedeľné vydanie vatikánskeho denníka L´Osservatore Romano v článku s názvom Nezodpovedná politikauvádza, že Katolícka cirkev, organizácie pro life a niektorí kresťanskí politici na Slovensku vyjadrili nad registráciou nepokoj a odmietavý postoj. „Úmyselné zavraždenie ešte nenarodeného dieťa v matkinom lone bolo a vždy ostane dobrovoľnou vraždou. To je dôvod, prečo je nedávne šírenie chemických potratových prípravkov obsahujúcich mifepriston a misprostol vážne a smutné, s vysoko ničivými dôsledkami pre celú spoločnosť, a zvlášť pre všetky zúčastnené osoby,“ uvádza Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup. Vládu už oficiálnou cestou požiadal, aby registráciu zrušila a podnikla nevyhnutné kroky na ochranu každého ľudského života od jeho počatia. Poukázal tiež na morálny, kultúrny, zdravotný, sociálny a ekonomický dôsledok používania týchto prípravkov: „Istý dobre známy vedecký výskum dokazuje, že tieto tabletky prinášajú nové vážne riziká a následky pre zdravie a život ženy, matky nenarodeného dieťaťa, ktorá sa na základe rozhodnutia, často v dôsledku beznádeje, stáva ďalšou priamou obeťou farmakologického potratu.“ 

Prípravky boli zaregistrované bez akejkoľvek predošlej diskusie v rámci politického či sociálneho plánu, na čo upozornil aj Marek Michalčík, podpredseda Fóra pre život. Aj viacerí katolícki politici sa nazdávajú, že autorizácia predaja týchto tabletiek je protiústavná. „Registrácia farmaceutických potratových prípravkov je nezodpovedným gestom, pretože prostredníctvom liberalizácie proabortívnej politiky vláda umožňuje dobrovoľné prerušenie tehotenstva a to nielen v zdravotníckych inštitúciách, ale aj doma. Takéto rozhodnutia ohrozia mnoho životov a zdravie našich žien a prispejú k nepriaznivému demografickému trendu,“ uvádza Fórum života.zdroj: www.radiovaticana.org