Stavebné úpravy trojlodia - 1. etapa: sanácia vlkosti základových murív je hotová

sanácia trojlodia-kanál

 Začiatkom decembra sme v interiéri kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom ukončili stavebné úpravy trojlodia - 1. etapu: sanáciu vlhkosti základových murív. Samotnej stavebnej úprave predchádzalo odstránenie novodobých podlách, archeologický a architektonicko-historický výskum.

Stavebné úpravy spočívali vo vytvorení betonového základu pre samotný prevzdušňovací kanál v úrovniach základovej špáry obvodových stien trojlodia. Následne sa postupne vybudoval železobetónová zvislá konštrukcia, ktorá z jednej strany je vyplnená zeminou avšak z druhej strany smerom k základovému murivu vytvára prevzdušňovací kanál, ktorý bude z hornej strany uzatvorený železobetónovou konštrukčnou podlahou. Vybudovaný vzduchový kanál bude slúžiť ako zberač nadmernej vlhkosti, ktorá bude následnej za pomoci vzduchotechniky odvádzaná mimo objekt. Touto stavebnou úpravou dostiahneme nižšie hodnoty vlhkosti v samotným zvislých konštrukciách kostola ako aj nižšie hodnoty relatívnej vlhkosti vzduchu v interiéri kostola.

Samotná stavebná úprava zároveň bude nadväzovať na obnovu pôvodnej nivelety podláh trojlodia kostola zo zač. 16. stor., ktorú nám archeologický a architektonicko-historický výskum odhalil.