TK KBS prináša historický kalendár na december

história

Bratislava, 1. decembra (TK KBS) - Tlačová kancelária KBS (TK KBS) prináša historický kalendár na mesiac december.

-----------------------------------------------------------------

HISTORICKÝ KALENDÁR – DECEMBER

1. DECEMBRA (Svetový deň boja proti AIDS)
1836 - Zomrel významný dejateľ a katolícky kňaz Jozef Ignác BAJZA. Pochovaný je v Katedrále sv. Martina v Bratislave (175. výročie).

2. DECEMBRA (Medzinárodný deň za odstránenie otroctva)
2009 - Nitrianske biskupstvo a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre podpísali dohodu o spolupráci.

3. DECEMBRA
2005 – Banskobystrický biskup Mons. Rudolf Baláž ukončil diecéznu synodu.
2010 - Po ťažkej chorobe zomrel teológ, pedagóg a publicista Ladislav LENCZ.

5. DECEMBRA (Medzinárodný deň dobrovoľníkov – od roku 1985)

6. DECEMBRA
1911 – Narodil sa Tibor STRNISKO, SDB (100. výročie).
2007 - Projekt Zachráňme životy spustilo občianske združenie FÓRUM ŽIVOTA.

7. DECEMBRA
1961 - Zomrel svedok viery, prefekt, rektor seminára, trnavský pomocný biskup, vojenský vikár Mons. Michal BUZALKA (50. výročie).
2006 – Vo veku 99 rokov zomrel pápežský prelát Viktor TRSTENSKÝ (5. výročie).

8. DECEMBRA (Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie)
2005 - Zomrel prvý duchovný správca UPC Banská Bystrica Jozef VATEHA, SJ.
2008 - V priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre otvorili Univerzitné pastoračné centrum (UPC).

10. DECEMBRA
1846 – Svätý Otec PIUS IX. vydal encykliku Qui pluribus – o omyloch doby.
2008 – Bl. biskupovi Pavlovi Gojdičovi in memoriam udelili cenu Jána Langoša

11. DECEMBRA
2007 – Trnavská univerzita v Trnave udelila čestný doktorát emeritnému spišskému biskupovi Mons. Františkovi Tondrovi a historikovi Šebastiánovi Labovi SJ

12. DECEMBRA
2005 – Vedecká rada Trnavskej univerzity udelila titul doctor honoris causa (Dr.h.c.) prof. ThDr. Jozefovi HERIBANOVI SDB.
2007 – Po prvýkrát v histórii zasadala Rada Konferencie biskupov Slovenska pre históriu, ktorej predsedom je nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák.
2007 – Prezident SR Ivan Gašparovič udelil štátne vyznamenanie – Rad Bieleho dvojkríža II. tr. odchádzajúcemu apoštolskému nunciovi na Slovensku, arcibiskupovi Henryk Józef NOWACKEMU.
2007 – V Šarišskej Trstenej uložili telesné pozostatky Mons. Štefana FOGAŠA (prvého diplomata zo Slovenska v službách Svätej stolice, ktorý bol pochovaný v Ríme).

13. DECEMBRA
1521 – Narodil sa pápež SIXTUS V. (vlastným menom Felice Peretti di Montalto).
1924 – Narodil sa Štefan FOGAŠ (prvý diplomat zo Slovenska v službách Svätej stolice)
1998 – Zomrel prvý provinciál Slovenskej provincie menších bratov kapucínov Nepoškvrneného Srdca Panny Márie P. Šebastián Peter JAĎUĎ
2007 – Kongregácia pre náuku viery vydala osobitný dokument pod názvom Vieroučná nóta o niektorých aspektoch evanjelizácie.

14. DECEMBRA
1591 – Zomrel sv. Ján z Kríža (vlastným menom Juan de Yepes) – španielsky katolícky kňaz, karmelitán, mystik, Učiteľ Cirkvi.
2006 – V Bratislave pochovali saleziána dona Rafaela ČERNÉHO SDB, ktorý v 70. rokoch pôsobil vo Vatikánskom rozhlase ako moderátor pravidelných utorkových mládežníckych vysielaní.

15. DECEMBRA
1998 – V Košiciach bolo založené Univerzitné pastoračné centrum svätých Košických mučeníkov

16. DECEMBRA
2006 - Prešovský emeritný biskup Mons. Ján HIRKA prevzal v historickej budove prešovského Divadla Jonáša Záborského Cenu predsedu Prešovského samosprávneho kraja za rok 2006.

17. DECEMBRA
1911 – Narodil sa Viliam PAVLOVSKÝ SJ (100. výročie)
2008 – Spoločnosť UPC zaradila do svojej ponuky katolícku televíziu LUX

18. DECEMBRA
1859 - Vznikla Spoločnosť sv. Františka Saleského
1861 – V Hornej Lipnici (Poľsko) sa narodil Jozef VOJTÍČEK (150. výročie)

21. DECEMBRA
2001 – V Oravskom Bielom Potoku zomrel historik, pedagóg a rímskokatolícky kňaz Štefan ŠMÁLIK (20. výročie).
2004 – Cenou Prešovského samosprávneho kraja ocenili in memoriam bl. prešovského biskupa mučeníka Pavla Petra GOJDIČA, blahoslaveného svätiaceho prešovského biskupa Vasiľa HOPKA a blahoslaveného rehoľného kňaza mučeníka Metoda Dominika TRČKU.
2006 - V Bratislave otvorili nízkoprahovú Nocľaháreň sv. Vincenta de Paul.

22. DECEMBRA
1216 – Pápež Honorius III. bulou „Religiosam vitam eligentibus“ potvrdil nový Rád dominikánov.
1951 - Jozef ZLATŇANSKÝ (emeritný biskup) bol vysvätený za kňaza (60. výročie).
1950 - Narodil sa žilinský biskup Mons. Tomáš GALIS.

23. DECEMBRA
1911 – V Rumanovej sa narodil Ján JAMRICH SVD (100. výročie).
1950 - František ŠKODA (neskorší pápežský prelát) bol vysvätený za kňaza v Taliansku.
1950 - Štefan VRABLEC (neskorší biskup v Trnave) bol vysvätený za kňaza.
1950 – Dominik Hrušovský (emeritný arcibiskup) bol vysvätený za kňaza z rúk arcibiskupa Luigiho Tragliu v Lateránskej bazilike v Ríme.

24. DECEMBRA
1916 – Narodila sa bl. Zdenka Cecília SCHELINGOVÁ, rehoľníčka Kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža, panna a mučenica.

25. DECEMBRA
1491 – Narodil sa sv. IGNÁC Z LOYOLY, španielsky katolícky kňaz. V roku 1622 bol pápežom Gregorom XV. svätorečený.
2006 – Bola zverejnená encyklika Svätého Otca Benedikta XVI. – Deus Caritas est – o kresťanskej láske.
2010 - Vo veku 85 rokov zomrel kňaz Spoločnosti Ježišovej P. Alojz DLUGI SJ.

26. DECEMBRA
2008 – Vo veku 85 rokov zomrel katolícky kňaz Adolf Hlinka.

27. DECEMBRA
2008 – Svätý Otec Benedikt XVI. prijal zrieknutie sa úradu rožňavského diecézneho biskupa Mons. Eduarda KOJNOKA z dôvodu dosiahnutia veku 75 rokov.

30. DECEMBRA
1977 – Pápežom Pavlom VI. bola zriadená Slovenská cirkevná provincia.

31. DECEMBRA
1921 – V Motyčkách sa narodil Anton Babjak (90. výročie).
1931 – Pius XI. vydal encykliku Divini illius magistri (1931), ktorou sa snaží upevniť kresťanskú výchovu. Ešte v júni toho istého roku vydal encykliku Non abbiamo bisogno, ktorou odsúdil fašizmus a jeho násilie.

Zdroj: Duchovný pastier (Daniel Dian, Jozef Krištof); Archív TK KBS

-----------------------------------------------------------------
::POŠLITE NÁM VAŠE PODNETY K HISTORICKÉMU KALENDÁRU.::
-----------------------------------------------------------------

( TK KBS, tk;ml ) 20111201016