TK KBS prináša vianočný program biskupov Slovenska

kbs

Bratislava, 21. decembra (TK KBS) - Tlačová kancelária KBS (TK KBS) prináša harmonogram svätých omší a iného programu slovenských biskupov počas vianočných a novoročných sviatkov.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV – Západná provincia

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Vigília Narodenia Pána, 24. decembra
24:00, Bratislavský arcibiskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský slávi polnočnú svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave

Slávnosť Narodenia Pána, 25. decembra
10:30, Bratislavský arcibiskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský slávi svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave

Predvečer Nového roka, 31. decembra 2011
16:00, Bratislavský arcibiskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský slávi ďakovnú svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie, 1. januára
10:30, Bratislavský arcibiskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský slávi svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave

Slávnosť Zjavenia Pána, 6. januára
10:30, Bratislavský arcibiskup a metropolita Mons. Stanislav Zvolenský slávi svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Bratislave

Zdroj: Jozef Haľko (hovorca diecézy)
-----------------------------------------------------------------

TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA

Vigília Narodenia Pána, 24. decembra
24:00, Trnavský arcibiskup Mons. Róbert Bezák bude sláviť polnočnú svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave

Slávnosť Narodenia Pána, 25. decembra
9:30, Trnavský pomocný biskup Mons. Ján Orosch bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave
11:30, Trnavský arcibiskup Mons. Róbert Bezák bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave

Sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka, 26. decembra
9:30, Trnavský arcibiskup Mons. Róbert Bezák bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave
11:30, Trnavský pomocný biskup Mons. Ján Orosch bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave

Predvečer Nového roka, 31. decembra 2011
16:00, Trnavský arcibiskup Mons. Róbert Bezák bude sláviť svätú omšu na konci roka v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie, 1. januára
9:30, Trnavský pomocný biskup Mons. Ján Orosch bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave
11:30, Trnavský arcibiskup Mons. Róbert Bezák bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave

Slávnosť Zjavenia Pána, 6. januára
9:30, Trnavský pomocný biskup Mons. Ján Orosch bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave
11:30, Trnavský arcibiskup Mons. Róbert Bezák bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave

Sviatok Krstu Krista Pána, 8. januára
9:30, Trnavský arcibiskup Mons. Róbert Bezák bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave
11:30, Trnavský pomocný biskup Mons. Ján Orosch bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave

Zdroj: Lucia Drábiková (hovorkyňa diecézy)
-----------------------------------------------------------------

NITRIANSKA DIECÉZA

Vigília Narodenia Pána, 24. decembra
17:00, Nitriansky pomocný biskup Mons. Marián Chovanec bude viesť Vigíliu Narodenia Pána v Katedrále sv. Emeráma v Nitre
22:00, Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Emeráma v Nitre

Slávnosť Narodenia Pána, 25. decembra
9:00, Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Emeráma v Nitre

Sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka, 26. decembra
9:00, Nitriansky pomocný biskup Mons. Marián Chovanec bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Emeráma v Nitre

Predvečer Nového roka, 31. decembra 2011
16:00, Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák bude sláviť ďakovnú svätú omšu na konci roka v Katedrále sv. Emeráma v Nitre

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie, 1. januára
9:00, Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Emeráma v Nitre

Slávnosť Zjavenia Pána, 6. januára
9:00, Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Emeráma v Nitre

Sviatok Krstu Krista Pána, 8. januára
9:00, Nitriansky pomocný biskup Mons. Marián Chovanec bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Emeráma v Nitre

Zdroj: Miroslav Lyko (hovorca diecézy)
-----------------------------------------------------------------

ŽILINSKÁ DIECÉZA

Vigília Narodenia Pána, 24. decembra
24:00, Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis bude sláviť polnočnú svätú omšu v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline

Slávnosť Narodenia Pána, 25. decembra
10:30, Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis bude sláviť svätú omšu v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline

Sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka, 26. decembra
17:00, Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis sa zúčastní na vianočnom koncerte v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Žiline na Vlčincoch

Utorok, 27. decembra
18:30, Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis bude sláviť svätú omšu spojenú s kandidatúrou diakonátu a kňazstva v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline

Predvečer Nového roka, 31. decembra
16:00, Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis bude sláviť svätú omšu spojenú s ďakovnou pobožnosťou na konci roka v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie, 1. januára
10:30, Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis bude sláviť svätú omšu v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline

Slávnosť Zjavenia Pána, 6. januára
10:30, Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis bude sláviť svätú omšu spojenú s požehnaním trojkráľovej vody v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline

Sviatok Krstu Krista Pána, 8. januára
10:30, Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis bude sláviť svätú omšu spojenú s krstom detí v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline

Zdroj: Peter Holbička (hovorca diecézy)
-----------------------------------------------------------------

BANSKOBYSTRICKÁ DIECÉZA

Vigília Narodenia Pána, 24. decembra
24:00, Diecézny administrátor Mons. Marián Bublinec bude sláviť polnočnú svätú omšu bude v Katedrále sv. Františka v B. Bystrici

Slávnosť Narodenia Pána, 25. decembra
9:30, Dekan Mons. Ján Krajčík bude sláviť svätú omšu bude v Katedrále sv. Františka v B. Bystrici

Sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka, 26. decembra
9:30, Diecézny administrátor Mons. Marián Bublinec bude sláviť svätú omšu bude v Katedrále sv. Františka v B. Bystrici

Predvečer Nového roka, 31. decembra
16:00, Diecézny administrátor Mons. Marián Bublinec bude sláviť svätú omšu spojenú s ďakovnou pobožnosťou v Katedrále sv. Františka v B. Bystrici

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie, 1. januára
8:00, Diecézny administrátor Mons. Marián Bublinec bude sláviť svätú omšu bude v Katedrále sv. Františka v B. Bystrici

Slávnosť Zjavenia Pána, 6. januára
8:00, Diecézny administrátor Mons. Marián Bublinec bude sláviť svätú omšu bude v Katedrále sv. Františka v B. Bystrici

Zdroj: Zuzana Juhaniaková (hovorkyňa diecézy)
-----------------------------------------------------------------

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV - Východná provincia

KOŠICKÁ ARCIDIECÉZA

Vigília Narodenia Pána, 24. decembra
24:00, Košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober bude sláviť polnočnú svätú omšu bude v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
24:00, Košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik bude sláviť polnočnú svätú omšu v Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove
24:00, Emeritný košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč bude sláviť polnočnú svätú omšu v košickom kostole Krista Kráľa

Nedeľa (Slávnosť Narodenia Pána), 25. decembra
10:00, Emeritný košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč bude sláviť svätú omšu v košickom kostole Krista Kráľa
10:30, Košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober bude sláviť svätú omšu bude v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
11:30, Košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik bude sláviť svätú omšu v Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove

Sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka, 26. decembra
10:00, Košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik bude sláviť svätú omšu v Prešove (Kráľovnej pokoja)
10:00, Emeritný košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč bude sláviť svätú omšu v Košiciach (Krista Kráľa)
10:30, Košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober bude sláviť svätú omšu. Miesto: Košice – sv. Gorazda

Utorok, 27. decembra
18.00, Košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober sa zúčastní na vianočnom programe. Miesto: Košice – sv. Gorazda

Štvrtok, 29. decembra
18:00, Košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober slávi svätú omšu spojenú s ukončením Roka rodiny. Miesto: Mokrance

Piatok, 30. decembra
18:00, Košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober bude sláviť svätú omšu. Miesto: Košice – Sv. Rodiny

Predvečer Nového roka, 31. decembra
17:00, Košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober bude sláviť ďakovnú svätú omšu v Dóme sv. Alžbety v Košiciach
16:30, Košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik bude sláviť svätú omšu v Košiciach (Seminárny kostol)

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie, 1. januára
9:30, Košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober bude sláviť svätú omšu. Miesto: Seminárny kostol, Košice
11:00, Košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik bude sláviť svätú omšu v Košiciach (Myslava)

Nedeľa, 2. januára
18:00, Košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober bude sláviť svätú omšu v Dóme sv. Alžbety v Košiciach

Slávnosť Zjavenia Pána, 6. januára
11:00, Košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober bude sláviť svätú omšu v Prešove
10:15, Košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik bude sláviť svätú omšu v Želmanovciach

Piatok, 7. januára
10:30, Košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober na svätej omšu za kňaza jubilanta. Miesto: Ličartovce

Sobota, 8. januára
9:00, Košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober požehná obnovený kríž (Dávidov, farnosť Sačurov)
10:30, hod, Košický arcibiskup a metropolita Mons. Bernard Bober požehná sochu Božského srdca a vežových hodín (Sačurov)

Zdroj: Jozef Kmec (tajomník)
-----------------------------------------------------------------

SPIŠSKÁ DIECÉZA

Vigília Narodenia Pána, 24. decembra
14:00, Spišský biskup Mons. Štefan Sečka sa stretne s klientmi a komunitou IKV v Žakovciach
16:00, Spišský biskup Mons. Štefan Sečka bude sláviť svätú omšu v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku (priamy prenos Rádia LUMEN)
24:00, Spišský biskup Mons. Štefan Sečka bude sláviť polnočnú svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule

Slávnosť Narodenia Pána, 25. decembra
10:00, Spišský biskup Mons. Štefan Sečka bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule

Sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka, 26. decembra
9:00, Spišský biskup Mons. Štefan Sečka bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule

Piatok, 30. decembra
7:00, Spišský biskup Mons. Štefan Sečka bude sláviť svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule

Predvečer Nového roka, 31. decembra
17:00, Spišský biskup Mons. Štefan Sečka bude sláviť ďakovnú svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie, 1. januára
10:00, Spišský biskup Mons. Štefan Sečka bude sláviť slávnostnú svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule

Slávnosť Zjavenia Pána, 6. januára
9:00, Spišský biskup Mons. Štefan Sečka bude sláviť slávnostnú svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule

Sviatok Krstu Krista Pána, 8. januára
7:00, Spišský biskup Mons. Štefan Sečka bude sláviť slávnostnú svätú omšu v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule

Zdroj: Peter Majda (hovorca diecézy)
-----------------------------------------------------------------

ROŽŇAVSKÁ DIECÉZA

Vigília Narodenia Pána, 24. decembra
24:00, Rožňavský biskup Mons. Vladimír Filo bude sláviť polnočnú svätú omšu v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

Slávnosť Narodenia Pána, 25. decembra
10:00, Rožňavský biskup Mons. Vladimír Filo bude sláviť svätú omšu v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

Sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka, 26. decembra
11:00, Rožňavský biskup Mons. Vladimír Filo bude sláviť svätú omšu (po maďarsky) v Kostole sv. Anny v Rožňave (na námestí)

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie, 1. januára
10:00, Rožňavský biskup Mons. Vladimír Filo bude sláviť svätú omšu v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

Slávnosť Zjavenia Pána, 6. januára
10:00, Rožňavský biskup Mons. Vladimír Filo bude sláviť svätú omšu v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

Sviatok Krstu Krista Pána, 8. januára
10:00, Rožňavský biskup Mons. Vladimír Filo bude sláviť svätú omšu v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

Zdroj: Martin Keruľ (kancelár)
-----------------------------------------------------------------

GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV sui iuris

PREŠOVSKÉ ARCIBISKUPSTVO

Predvečer Narodenia Pána, 24. decembra
7:00, Prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ bude sláviť svätú liturgiu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove
15:00, Prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ bude slúžiť Večiereň v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove
21:00, Prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ bude slúžiť Veľké povečerie s lítiou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove

Narodenia Pána, 25. decembra
10:00, Prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ bude sláviť archijerejskú svätú liturgiu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove
16:15, Prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ sa zúčastní na Jasličkovej pobožností detí z gréckokatolíckej farnosti Prešov
Mesto v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove
17:00, Prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ bude slúžiť Večiereň v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove

Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke, 26. decembra
10:30, Prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ bude sláviť archijerejskú svätú liturgiu v Chráme sv. Kozmu a Damiána
v Malom Lipníku

Svätého prvomučeníka Štefana, 27. decembra
16:30, Prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ bude sláviť archijerejskú svätú liturgiu v Chráme Ochrany Presvätej
Bohorodičky v Kremnej

Nový rok, Obrezanie Pána, Sviatok sv. Bazila Veľkého, 1. januára
11:00, Prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ bude sláviť archijerejskú svätú liturgiu v Chráme sv. Pararskevy v Petrovej

Predvečer Bohozjavenia, 5. januára
8:00, Prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ sa zúčastní na spoločnej modlitbe – Kráľovské hodinky
15:30, Prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ bude sláviť archijerejskú svätú liturgiu sv. Bazila Veľkého spojenú
s večierňou a veľkým sväteným vody v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove

Bohozjavenie Pána, 6. januára
10:00, Prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ bude sláviť archijerejskú svätú liturgiu v Chráme Narodenia Presvätej
Bohorodičky v Porúbke

Nedeľa, 8. januára
10:00, Prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ bude sláviť archijerejskú svätú liturgiu v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove. Slávnosť bude spojená s posviackou novej krypty v zrekonštruovaných priestoroch pod katedrálou a so slávnostným uložením telesných ostatkov štvrtého prešovského biskupa Dr. Jána Vályiho. (priamy prenos v televízii TV LUX)

Zdroj: Ľubomír Petrík (hovorca arcibiskupstva)
-----------------------------------------------------------------

KOŠICKÁ EPARCHIA

Predvečer Narodenia Pána, 24. decembra
15:00, Košický eparcha Mons. Milan Chautur bude slúžiť Večiereň v košickej Katedrále (Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky)
21:00, Košický eparcha Mons. Milan Chautur bude slúžiť Veľké povečerie s lítiou v košickej Katedrále (Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky)

Narodenia Pána, 25. decembra
9:00, Košický eparcha Mons. Milan Chautur bude sláviť sviatočnú archijerejskú sv. liturgiu s mirovaním v košickej katedrále (Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky)
12:15, Košický eparcha Mons. Milan Chautur sa zúčastní na vianočnom pásme detí v košickej katedrále katedrále (Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky)

Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke, 26. decembra
10:00, Košický eparcha Mons. Milan Chautur bude sláviť sviatočnú archijerejskú sv. liturgiu vo farskom chráme v Trebišove
14:00, Košický eparcha Mons. Milan Chautur sa zúčastní na koledníckom programe a rozposlaní koledníkov Dobrej noviny vo farnosti Trebišov

Svätého prvomučeníka Štefana, 27. decembra
8:30, Košický eparcha Mons. Milan Chautur bude sláviť sv. liturgiu spojenú s udelením nižších svätení v košickej katedrále (Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky)
14:00, Košický eparcha Mons. Milan Chautur sa zúčastní na prehliadke vianočných veršov, vinšov a kolied v Rakovci nad Ondavou
17:00, Košický eparcha Mons. Milan Chautur bude sláviť sv. liturgiu za zosnulého dobrodinca v Rakovci nad Ondavou

Silvester, 31. decembra
16:00, Košický eparcha Mons. Milan Chautur bude sláviť ďakovnú archijerejskú liturgiu v košickej Katedrále (Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky)
18:00, Košický eparcha Mons. Milan Chautur sa zúčastní na športovom stretnutí na zimnom štadióne v Košiciach

Nový rok, Obrezanie Pána, Sviatok sv. Bazila Veľkého, 1. januára
10:30, Košický eparcha Mons. Milan Chautur bude sláviť archijerejskú liturgiu spojenú so stretnutím detí v košickej Katedrále (Chrám Narodenia presvätej Bohorodičky)

Zdroj: o. Michal Hospodár (hovorca eparchie)
-----------------------------------------------------------------

BRATISLAVSKÁ EPARCHIA

Predvečer Narodenia Pána, 24. decembra
14:30, Vladyka Peter Rusnák slúži svätú liturgiu v Katedrále Povýšenia sv. Kríža v Bratislave
21:30, Vladyka Peter Rusnák slúži Veľké povečerie s lítiou.

Narodenie Pána, 25. decembra
9:00, Vladyka Peter Rusnák predsedá archijerejskej liturgii v Katedrále Povýšenia sv. Kríža v Bratislave

Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke, 26. decembra
10:30, Vladyka Peter Rusnák predsedá archijerejskej liturgii v Katedrále Povýšenia sv. Kríža v Bratislave

Svätého prvomučeníka Štefana, 27. decembra
Vladyka Peter Rusnák sa zúčastní na vianočnom obede s ľuďmi bez domova v Domove svätého Jána z Boha na Hattalovej ulici v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Silvester, 31. decembra
Vladyka Peter Rusnák vedie duchovnú obnovu pre sestry baziliánky v Sečovciach.

Obrezanie Pána, Sviatok sv. Bazila Veľkého, 1. januára
Vladyka Peter Rusnák slúži archijerejskú liturgiu v kláštore sestier baziliánok v Sečovciach

Predvečer Bohozjavenia, 5. januára
16:00, Vladyka Peter Rusnák bude predsedať archijerejskej liturgii sv. Bazila Veľkého spojenenej s večierňou a veľkým svätením vody v Katedrále Povýšenia sv. Kríža v Bratislave

Bohozjavenie, 6. januára
10:30, Vladyka Peter Rusnák predsedá archijerejskej liturgii v Katedrále Povýšenia sv. Kríža v Bratislave a udelí iniciačné sviatosti

Zdroj: Stanislav Gábor (hovorca eparchie)
-----------------------------------------------------------------

VOJENSKÝ ORDINARIÁT

Vigília Narodenia Pána, 24. decembra
14:00, Ordinár Mons. František Rábek absolvuje pastoračnú návštevu spojenú so slávením svätej omše (15:00) v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a výkon väzby v Ilave
24:00, Ordinár Mons. František Rábek bude sláviť polnočnú svätú omšu v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave – Krasňanoch.

Slávnosť Narodenia Pána, 25. decembra
10:30, Ordinár Mons. František Rábek bude sláviť pontifikálnu svätú omšu v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave – Krasňanoch.

Sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka, 26. decembra
10:30, Ordinár Mons. František Rábek bude sláviť pontifikálnu svätú omšu vo farskom Kostole sv. Klementa v Močenku pri Nitre.

Predvečer Nového roka, 31. decembra 2011
17:00, Ordinár Mons. František Rábek bude sláviť pontifikálnu svätú omšu spojenú s ďakovnou pobožnosťou na záver roka v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave – Krasňanoch.

Slávnosť Bohorodičky Panny Márie, 1. januára
10:30, Ordinár Mons. František Rábek bude sláviť pontifikálnu svätú omšu v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave – Krasňanoch

Slávnosť Zjavenia Pána, 6. januára
10:30, Ordinár Mons. František Rábek bude sláviť pontifikálnu svätú omšu v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave – Krasňanoch

Zdroj: Tibor Ujlacký (hovorca Ordinariátu)