http://www.farnostokolicne.sk

Tob 7-9, Ž 72

Tob7

 

VII.     Prijatie v Raguelovom dome. - 1 Keď prišli do Ekbatán, povedal Tobiáš Rafaelovi: „Brat Azariáš, zaveď ma rovno k nášmu bratovi Raguelovi.“ A on ho zaviedol do domu Raguela. Našli ho sedieť pri vrátach jeho dvora a pozdravili ho prví. On im povedal: „Pekne vás zdravím, bratia, vitajte!“ A uviedol ich do svojho domu. 2 Svojej žene Edne povedal: „Ako veľmi sa tento mladík podobá na môjho brata Tóbiho!“ 3 Edna sa ich spýtala: „Odkiaľ ste, bratia?“ Odpovedali jej: „My sme z Neftaliho synov, ktorí boli odvlečení do zajatia v Ninive.“ 4 Vravela im: „Nepoznáte nášho brata Tóbiho?“ Riekli jej: „Poznáme ho.“ Opýtala sa ich: „Ako sa má?“ 5 Oni jej vraveli: „Je zdravý a má sa dobre.“ A Tobiáš dodal: „To je môj otec.“ 6 Tu Raguel vyskočil, pobozkal ho a začal plakať. Potom povedal: „Buď požehnaný, syn môj! Si synom dobrého, vynikajúceho otca. Aké nešťastie, že taký spravodlivý a dobročinný muž oslepol!“ A s plačom sa hodil Tobiášovi, synovi svojho brata, okolo krku. 7 Aj jeho žena Edna nad ním plakala. A ich dcéra Sára sa dala tiež do plaču. 8 Potom Raguel zabil barana zo stáda a pripravil im bohaté pohostenie.

            Tobiáš dostáva Sáru za manželku. - 9 Keď sa umyli a očistili a zasadli k stolu, povedal Tobiáš Rafaelovi: „Brat Azariáš, povedz Raguelovi, aby mi dal moju sestru Sáru za manželku.“ 10 Raguel začul tieto slová a povedal mladíkovi: „Jedz a pi a buď veselý dnes večer, lebo niet človeka, ktorý by mal právo vziať si moju dcéru Sáru okrem teba, brat môj. A ani ja ju nesmiem dať inému mužovi, len tebe, lebo ty si môj najbližší príbuzný. Musím ti však, syn môj, otvorene povedať celú pravdu: 11 Dal som ju už siedmim mužom z našich bratov a všetci zomreli v tú noc, keď k nej vošli. A teraz, syn môj, jedz a pi! Pán to už zariadi.“ 12 Tobiáš odvetil: „Nebudem jesť ani piť, kým nevykonáš, o čo ťa žiadam.“ Raguel mu teda povedal: „Dobre, urobím to! Dostaneš ju podľa nariadenia Mojžišovej knihy, lebo ti je aj z neba určené, že ju máš dostať. Vezmi si svoju sestru; odteraz ty si jej bratom a ona je tvojou sestrou. Dostávaš ju dnes a navždy. Nech vás túto noc chráni nebeský Pán, syn môj, a nech vám preukáže milosrdenstvo a daruje pokoj.“ 13 Raguel zavolal svoju dcéru Sáru. Keď prišla k nemu, chytil ju za ruku, odovzdal ju Tobiášovi a vyhlásil: „Vezmi si ju! Podľa zákona a nariadenia zapísaného v Mojžišovej knihe ti ju dávam za manželku. Vezmi si ju a priveď ju v zdraví k svojmu otcovi. A nebeský Boh nech vás sprevádza v pokoji.“ 14 Zavolal jej matku, rozkázal priniesť listinu a napísal manželskú zmluvu, že mu ju dávajú za ženu podľa nariadenia Mojžišovho zákona. Potom začali jesť a piť. 15 Tu Raguel zavolal svoju ženu Ednu a povedal jej: „Sestra, priprav inú izbu a zaveď ju tam.“ 16 Ona odišla, postlala, ako jej povedal, zaviedla ju tam a dala sa nad ňou do plaču. Potom si utrela slzy a povedala jej: 17 „Maj dôveru, dcéra moja! Nebeský Pán nech premení tvoj žiaľ na radosť Len maj dôveru, dcéra moja!“ A vyšla von.

 

 

Tob8

 

VIII.   Prvá noc novomanželov. - 1 Keď prestali jesť a piť, rozhodli sa ísť spať. Mladíka odprevadili a zaviedli ho do spálne. 2 Vtedy si Tobiáš spomenul na Rafaelove slová, vybral z kapsy, ktorú mal so sebou, rybie srdce a pečeň a vložil to na žeravú pahrebu z kadidelnice. 3 Vôňa ryby odpudila zlého ducha, ktorý ušiel do končín Horného Egypta. Rafael sa hneď odobral za ním, dal ho tam do okov a vrátil sa. 4 Keď rodičia odišli a zavreli dvere izby, Tobiáš vstal z lôžka a povedal Sáre: „Vstaň, sestra! Modlime sa a prosme nášho Pána, aby nám preukázal milosrdenstvo a spásu.“ 5 Ona vstala a začali sa modliť a prosiť Pána, aby im daroval spásu. Začali slovami:

 

            „Zvelebený buď, Bože našich otcov,

            a nech je zvelebené tvoje meno po všetky veky vekov!

            Nech ti dobrorečia nebesia

            i všetko tvoje stvorenie po všetky veky!

 

            6 Ty si stvoril Adama

            a utvoril si Evu, jeho ženu, aby mu pomáhala a podporovala ho.

            Z oboch vzišlo celé ľudské pokolenie.

            Ty si povedal:

            „Nie je dobre človeku samému;

            urobme mu pomoc, ktorá mu búde podobná.“

 

            7 Teraz si neberiem túto moju sestru z chlipnosti,

            ale s čistým úmyslom.

            Zmiluj sa dobrotivo nado mnou i nad ňou,

            aby sme sa spoločne dožili staroby.“

 

            8 Nato obaja povedali: „Amen, Amen!“ 9 A potom celú noc spali.

            Ale Raguel vstal, vzal so sebou sluhov a šli vykopať hrob. 10 Lebo si povedal: „Ak by zomrel, aby sme neboli všetkým na posmech a na potupu.“ 11 Keď ho vykopali, vrátil sa Raguel domov, zavolal svoju ženu 12 a povedal jej: „Pošli jednu zo slúžok, nech sa ide pozrieť, či žije. Ak je mŕtvy, pochováme ho, aby sa to nik nedozvedel.“ 13 Poslali teda slúžku, rozsvietili lampu a otvorili dvere: Ona vošla dnu a našla ich ležať a obidvoch spať. 14 Keď slúžka vyšla oznámila im, že žije a že sa nič zlého nestalo. 15 Tu zvelebovali nebeského Boha a hovorili:

 

            „Zvelebený si, Bože, všetkým čistým zvelebovaním!

            Nech ťa zvelebujú všetci po všetky veky!

            16 Zvelebený si za to, že si ma potešil

            a že sa nestalo, čoho som sa obával,

            ale urobil si s nami podľa svojho veľkého milosrdenstva.

            17 Zvelebený si za to,

            že si sa zmiloval nad dvoma jedináčikmi.

 

            Preukáž im, Pane, milosť a spásu

            a doveď ich život do konca

            v radosti a v milosti.“

 

            18 Potom Raguel rozkázal svojim sluhom, aby zahrnuli jamu skôr než rozvidnie.

            Svadobná hostina. - 19 Svojej manželke kázal, aby napiekla veľa chleba. Sám šiel do stáda, priviedol dve teliatka a štyri barany; rozkázal ich zabiť a začali pripravovať hostinu. 20 Potom zavolal Tobiáša a pod prísahou mu povedal: „Za štrnásť dní odtiaľto nikam neodídeš, ale ostaneš tu, budeš jesť a piť so mnou a potešíš dušu mojej dcéry, ktorá zakúsila toľko príkorí. 21 Z toho, čo mám, si polovicu vezmi a vráť sa v zdraví k svojmu otcovi. I druhá polovica bude vaša, keď ja a moja žena zomrieme. Maj odvahu, syn môj! Ja - som tvoj otec a Edna tvoja matka; my sme tvoji rodičia ako i tejto tvojej sestry odteraz a navždy. Maj odvahu, syn môj!“

 

 

Tob9

 

IX.      Vyzdvihnutie uložených peňazí. - 1 Potom Tobiáš zavolal Rafaela a povedal mu: 2 „Brat Azariáš, vezmi si štyroch sluhov a dve ťavy a vyprav sa do Rages. Choď ku Gabaelovi, odovzdaj mu potvrdenku, prevezmi peniaze a priveď ho so sebou na svadbu. 3 Veď vieš, že otec počíta dni a ak budem čo len jeden deň meškať, veľmi ho zarmútim. 4 A vidíš, ako ma Raguel zaprisahal a jeho prísahu nemôžem porušiť.“ 5 Rafael, štyria sluhovia a dve ťavy odišli do médskeho Rages a dostali prístrešie u Gabaela. Rafael mu odovzdal jeho potvrdenku a povedal mu, že si Tóbiho syn Tobiáš vzal Raguelovu dcéru za manželku a že ho pozýva na svadbu. Gabael priniesol zapečatené mešce a odpočítal ich. Potom ich naložili na ťavy. 6 Zavčas rána spoločne vyrazili a šli na svadbu. Keď prišli do Raguelovho domu, našli Tobiáša sedieť za stolom. On vyskočil a pozdravil Gabaela, ktorý ho s plačom požehnal a hovoril: „Vynikajúci syn vynikajúceho, spravodlivého a dobročinného muža! Nech Pán dá nebeské požehnanie tebe i tvojej žene, aj otcovi a matke tvojej ženy. Nech je zvelebený Boh, že som uvidel svojho bratranca Tóbiho v tebe, ktorý sa mu tak podobáš!“


Mesiášova kráľovská moc

Ž72 (71)

 

 

 

            1 Od Šalamúna.

            Bože, zver svoju právomoc kráľovi,

            kráľovmu synovi svoju spravodlivosť,

            2 aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom

            a podľa práva nad tvojimi chudobnými.

 

            3 Vrchy nech ľudu prinesú pokoj

            a pahorky spravodlivosť.

            4 Prisúdi právo ľuďom úbohým,

            poskytne pomoc deťom bedára

            a krivditeľa pokorí.

            5 Dlho ako slnko, dlhšie ako luna bude kraľovať

            z pokolenia na pokolenie.

 

            6 Ako dážď spadne na trávu

            a ako voda, čo zem zavlažuje.

            7 V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja,

            kým mesiac nezhasne.

            8 A bude panovať od mora až k moru

            a od Rieky až na kraj zeme.

 

            9 Obyvatelia púšte pred ním pokľaknú

            a jeho nepriatelia budú lízať prach.

            10 Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary,

            oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby.

            11 Budú sa mu klaňať všetci králi,

            slúžiť mu budú všetky národy.

 

            12 On vyslobodí bedára, čo volá k nemu,

            i chudobného, ktorému nik nepomáha.

            13 Zmiluje sa nad chudobným a bedárom,

            zachráni život úbožiakom.

            14 A vyslobodí ich z útlaku a násilia,

            lebo v jeho očiach je vzácna ich krv.

 

            15 Bude žiť a z Arábie zlato dostávať,

            stále sa budú modliť za neho

            a dobrorečiť mu každý deň.

            16 Na zemi bude hojnosť obilia,

            bude sa vlniť až po temená hôr.

            Jeho ovocie bude ako Libanon

            a mestá rozkvitnú ako poľná tráva.

 

            17 Jeho meno nech je velebené naveky;

            kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá.

            V ňom budú požehnané všetky kmene zeme,

            zvelebovať ho budú všetky národy.

 

            18 Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela,

            čo jediný koná zázraky.

            19 Jeho vznešené meno nech je velebené naveky

            a jeho velebou nech sa naplní celá zem. Staň sa! Amen!

 
replica rolex