V Bratislave po druhýkrát prečítali celé Sväté písmo

Sväté písmo

Bratislava, 25. novembra (TK KBS) – V skorých ranných hodinách (o 6:30 h) dnes skončilo duchovné podujatie s názvom „Biblia dňom i nocou“. V Kostole sv. Ladislava v Bratislave od nedele 20. novembra do piatka 25. novembra bolo možné počas šiestich dní a piatich nocí počúvať kontinuálne čítanie Biblie, ktoré sa v hlavnom meste uskutočnilo už po druhýkrát.

Záverečnú 22. kapitolu poslednej knihy Nového zákona i celej Biblie - Zjavenia svätého Jána - prečítal bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Jeho záverečné slová po 108-hodinovom nepretržitom čítaní Sväté písma "Počuli sme Božie slovo" boli nádherným zakončením celého čítania.

"Ďakujeme dobrému Bohu, že nás posilnil svojím Svätým Duchom; dal nám silu, aby sme mohli aj v tomto roku prečítať celé Sväté písmo od Knihy Genezis po Knihu zjavenia svätého Jána apoštola; že nám dal silu, aby sme prepožičali náš hlas Božím slovám," uviedol v krátkom príhovore arcibiskup Zvolenský. Do podujatia sa zapojilo 428 čítajúcich a približne 80 organizátorov.

Podujatie malo názov Biblia dňom i nocou – Súvislé čítanie a počúvanie Svätého písma. Uskutočnilo sa z iniciatívy veriacich bratislavských farností. Podujatie bolo zaradené v rámci duchovnej prípravy osláv jubilea príchodu vierozvestov svätých Cyrila a Metoda na naše územie, pretože to boli práve oni, ktorí našim predkom priniesli posolstvo evanjelia a Sväté písmo v reči ľudu.

Organizátori pozývali počas týždňa nielen čítajúcich, ale všetkých veriacich aktívne sa zúčastniť počúvania Božieho slova v Kostole sv. Ladislava. Počúvať čítané texty mohli aj on-line prostredníctvom priameho prenosu na internetovej stránke biblia.abu-bratislava.sk. Na nej je tiež v dispozícii záznam z minuloročného čítania vo formáte MP3.

TK KBS informoval Juraj Vidéky

( TK KBS, jv;ml ) 20111125006