V Šaštíne si veriaci na národnej púti uctili patrónku Slovenska

šaštín

Niekoľko tisíc veriacich zo Slovenska i zahraničia si dnes v Šaštíne uctili patrónku Slovenska - Sedembolestnú Pannu Máriu. Program národnej púte, ktorá pri miestnej bazilike potrvá do nedele, začal pontifikálnou svätou omšou s bratislavským arcibiskupom a metropolitom Mons. Stanislavom Zvolenským. Pútnikom sa prihovoril olomoucký arcibiskup a metropolita Mons. Ján Graubner.

"Vítam vás doma. Náš duchovný domov je pri našej duchovnej matke. Našou duchovnou matkou je Sedembolestná Panna Mária," privítal pútnikov arcibiskup Zvolenský. Dodal, že práve ona je "pred nami ako človek, ako žena, ktorá má vieru, nádej a lásku silnejšiu ako pozemská smrť". "Lebo najznámejšie zobrazenie Sedembolestnej, prebolestnej Božej Matky, je zobrazenie ako drží v náručí svojho mŕtveho syna, tak, ako toto zobrazenie aj my uctievame tu v Šaštíne," uviedol.

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie si spolu s veriacimi prišiel uctiť apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana. Pútnikom odovzdal pozdrav a požehnanie od pápeža Benedikta XVI. Zároveň ich pozval k modlitbe za neho a jeho úrad. "Aby ho Panna Mária v tejto službe odmeňovala a sprevádzala," povedal. Pripomenul, že pri pohľade na Sedembolestnú sa dnes od nej chceme naučiť prežívať svoj život tak, ako ho prežívala ona. "V dôvere voči Bohu," povedal.

Slávnostnú svätú omšu sprevádzali ako koncelebranti biskupi z Trnavy, Nitry, Žiliny a Spiša, emeritní biskupi, mnohí ďalší kňazi, členovia rehoľných spoločenstiev a rádov a bohoslovci. Na slávnosť prišli aj prezident Ivan Gašparovič, jeden z jeho predchodcov Michal Kováč, predstavitelia vlády, parlamentu, regionálnej a miestnej samosprávy.

Tohtoročná národná púť k Sedembolestnej Panne Márii pokračuje popoludňajšou gréckokatolíckou pobožnosťou – akatist s bratislavským eparchom Mons. Petrom Rusnákom. V piatok bude púť pre chorých a seniorov. Hlavnú pontifikálnu svätú omšu bude celebrovať spišský pomocný biskup Andrej Imrich. V sobotu začne pút pre mladých a program zakončí nedeľná svätá omša s provinciálom Rádu menších bratov kapucínov Fidelom Markom Pagácom. Celý program je možné nájsť na tomto mieste.

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie slávi cirkev od roku 1727.

( TK KBS, ml; ml ) 20110915001  

 

Homília olomouckého arcibiskupa a metropolitu Mons. Jana

Graubnera

 

Vážení hostia, milí pútnici, bratia a sestry,

Slovensko oslavuje Sedembolestnú Pannu Máriu ako svoju hlavnú patrónku. Často o nej hovorí, často sa k nej modlí, má k nej úzky vzťah. Preto sa aj od nej učí, či už cieľavedome alebo podvedome; tak ako ľudia napodobňujú tých, ktorých milujú, ako preberajú názory a zvyky od tých, s ktorými sa často stýkajú. Bolestná Matka pod krížom sa stala veľmi blízkou najmä ľuďom, ktorí v dejinách mnoho trpeli. Vedeli, že ona im rozumie.

V súčasnej dobe sa však Slovensku darí dobre a podobne ako ostatné krajiny Európy žijúce v blahobyte sú aj Slováci v nebezpečenstve sústrediť sa iba na seba a svoju spokojnosť, dívať se len na prítomnosť, a nerobiť si starosti so zodpovednosťou pred ďalšími generáciami či pred Bohom. Vďaka stále vyhľadávanej zábave majú potom pred očami často úplne iné vzory života, ktoré ich môžu priviesť na menej dobré cesty. To poznáme už u starých Rimanov. V dobe, kedy sa volalo: Chlieb a hry, speli k zániku. Čo nám v dnešnej situácii hovorí patrónka Slovenska, keď sa na ňu zahľadíme?

Na Pannu Máriu sa dívame s posvätnou úctou, pretože je najslávnejšia zo všetkých žien. Žiadna iná superstar ju nepredstihuje. Nikoho iného neoslavuje toľko obrazov, sôch, chrámov a hudobných diel najlepších umelcov, než Pannu Máriu. Po nikom inom nenosí krstné meno toľko ľudí, ako po Márii. A to je v móde nepretržite už dvetisíc rokov. Čím sa stala takou slávnou? Skrze ňu prišiel na svet Spasiteľ - záchranca sveta - ten najdôležitejší zo všetkých. Ako si to však zaslúžila? Nijak. Boh si ju vybral bez jej zásluh, ale ona mu dokázala povedať áno aj v situácii, ktorá ju presahovala, v situácii, kedy hrozilo, že sa úplne znemožní. Pri zvestovaní nemohla chápať, ako sa stane matkou, keď muža nepozná. Musela sa báť, že ako nevydatá (slobodná - ?) matka môže byť vylúčená zo spoločnosti a dokonca i poslaná na smrť. Predsa povedala Bohu svoje ÁNO, pretože bola zvyknutá hovorievať Bohu na jeho požiadavky vyjadrené v prikázaniach Biblie i na Boží hlas v jej svedomí vždy ÁNO.

Aj Ježišovi súčasníci mali k Ježišovej matke zvláštny vzťah. V evanjeliu upozorňujú: Je tu tvoja matka a tvoji príbuzní. Ježiš nás prekvapí otázkou: Kto je moja matka? Každý, kto plní vôľu môjho otca, je môj brat i sestra, i matka.

Počuli ste dobre! Ježiš nám dáva jednoduchý návod, ako sa dostať do podobne vysokého postavenia ako samotná Panna Mária. Stačí plniť Božiu vôľu. Povedať Bohu svoje ÁNO slovami i skutkami. Čo sa potom stane? Kto ma miluje, zachováva moje prikázania. Pre toho, kto miluje, nie je ťažké robiť to, čo chce milovaný. Kto ma miluje, (…) prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok, hovorí Ježiš. Boh bude v tebe ako v Márii. Boh potom skrze teba ako skrze Máriu bude nanovo vstupovať do sveta. To bude tvoja veľkosť. Všimni si, ako môžeš urobiť tú najväčšiu kariéru na svete! Aj ty budeš mať podiel na premene sveta. Svet už nebude bez Boha ani v tvojej škole či v pracovnom kolektíve, ani v parte pri zábave či pri športe, ani v politike, pretože tam bude Boh prítomný v tebe.

V mojej diecéze píšu birmovanci pred birmovkou a dospelí pred krstom list biskupovi. Čítam ich tisíce. Nie všetky sú zaujímavé, ale je medzi nimi mnoho skvelých. Niektoré poukazujú práve na to, ako sa títo mladí dostali k Bohu. Napríklad Darina píše:

Moje rozhodnutie prijať sviatosť krstu nebolo jednoduché. Vieru som poznala vďaka priateľovi, ktorého som spoznala pred troma rokmi. On i jeho rodina mi dali možnosť podívať sa na svet inými očami. V postupnom poznávaní mi viera začala pomáhať a zmenila moje ideály a predstavy o rodine. Práve rodina môjho priateľa a ich zbožnosť je dôvodom, prečo som sa vydala na dôležitú cestu hľadania.

Áno, katolík má povinnosť nájsť si pre manželstvo katolíckeho partnera. Pokiaľ sa zamiluje do neveriaceho, mal by ho najskôr k viere priviesť, aby ich manželstvo bolo sviatostné, aby mohli ísť k Bohu spoločne. Spomínam si na jedného mladíka, ktorý pred niekoľkými rokmi začal chodiť s neveriacou dievčinou. Upozornil som ho na problém a on na moje prekvapenie povedal: Otče, ja ju chcem najskôr priviesť ku Kristovi a až potom si ju vezmem. Ak sa mi to nepodarí, tak sa rozídeme. Nemal som odvahu mu veriť, Ale on s ňou priviedol ku krstu aj jej dve sestry a po rokoch sa vrátila ku sviatostiam aj ich matka.

Kresťania dostali dar viery nielen pre seba, ale preto, aby mohli byť užitočnejší, aby skrze nich Boh nanovo vstupoval do sveta a do života jednotlivých ľudí, aby skrze ich poctivý život z Božieho slova bol svet uzdravený.

Dnes hľadíme na Bolestnú Matku pod krížom, na ktorom jej syn a zároveň Syn Boží ukázal lásku až do krajnosti. Bratia a sestry, ja v tomto pohľade čítam veľmi aktuálnu radu pre dnešnú situáciu. Naše národy vymierajú pre nedostatok lásky, ktorá nehľadá seba, ale dobro druhého; na nedostatok lásky, ktorá je verná a nikdy nezanikne; na nedostatok lásky, ktorá všetko vydrží, inak povedané: lásky, ktorá uzatvára verné manželstvo a neuteká z neho, keď to začne byť náročné; lásky, ktorá prijíma deti a žije pre ich výchovu a večnú spásu. Svet bez pevných rodín a vychovaných detí zahynie, dnešná kultúra skončí a národy odovzdajú svoje územia iným národom.

Neskončí to však zle, ak kresťania splnia svoje poslanie a naučia svet opravdivo milovať láskou, ktorá vychádza z Boha. Kto iný by to mohol učiť než tí, o ktorých hovorí Písmo: My sme poznali a uverili v lásku. Majte odvahu prijať pozvanie Sedembolestnej Matky k záchrane vašich rodín a vášho národa. Ona sa za vás prihovára, ale ona tiež prosí vás o spoluprácu. Buďte si istí, že ničím iným jej neurobíte väčšiu radosť. Potom budete jej spoločníkmi a budete mať účasť aj na jej sláve. Potom o nás povie Ježiš: To je moja matka a moji príbuzní.

Mons. Jan Graubner


( TK KBS jh; ml ) 20110915003

 

fotogaléria na: foto.tkkbs.sk/viewer.php