V srdci mi znejú tvoje slová - Hľadajte moju tvár. Pane, ja hľadát tvoju tvár...