Vo veku 90 rokov zomrel bývalý nuncius v ČSFR kard. Giovanni Coppa

 Vatikán 17. mája – Vo veku 90 rokov včera podvečer zomrel niekdajší apoštolský nuncius v ČSFR a neskôr v Českej republike kardinál Giovanni Coppa. Rodák z piemontskej Alby vyštudoval na Katolíckej univerzite Najsvätejšieho Srdca v Miláne, kde získal doktorát na katedre filozofie a latinskej literatúry. Od roku 1958 začal pracovať na štátnom sekretariáte vo Vatikáne. Na Druhom vatikánskom koncile pôsobil ako expert na latinčinu.

 

  Pápež František dnes zaslal dekanovi Kardinálskeho kolégia Mons. Angelovi Sodanovi kondolenčný list. Zosnulého kardinála Coppu v ňom označil za„vzácneho muža Cirkvi, ktorý prežil svoje dlhé a plodné kňazstvo a biskupstvo s vernosťou službe evanjeliu a Svätej stolici“. Petrov nástupca si s vďačnosťou zaspomínal na kardinálove zásluhy na dôležitých pozíciách, kde zastupoval rímskeho biskupa.

  V roku 1990 kardinála Coppu pápež Ján Pavol II. menoval za apoštolského nuncia v ČSFR a po rozdelení republiky od 1. januára 1993 zastupoval Svätého Otca v oboch samostatných krajinách. O rok neskôr rezignoval na misiu v Bratislave a ostal nunciom v Prahe, kde pôsobil až do roku 2001.

  Pápež František v kondolenčnom liste vyzdvihol kardinálovu „pastoračnú múdrosť a zápal pre potreby druhých, idúc v ústrety všetkým s dobrotivosťou a miernosťou“.

 Kardinálske kolégium dnes tvorí 214 kardinálov, z ktorých má právo voliť 114. Pohrebné obrady kardinála Giovanniho Coppu budú v stredu 18. mája o 15. hod. vo Vatikánskej bazilike. Eucharistickej slávnosti bude sláviť kardinál Angelo Sodano spolu s ďalšími kardinálmi, arcibiskupmi a biskupmi. Na záver liturgie bude Svätý Otec František predsedať obradom Ultima CommendatioValedictio, teda poslednej rozlúčke.