Výstava "Drevo kresané časom"

drevo kresané časom

 Začiatkom  novembra 2012 v Slovenskom národnom múzeu v Martine bola otvorená a verejnosti spístupnená zaujímavá výstava s názvom: Drevo kresané časom s podtitulom: Historické krovy v regiónoch Slovenska. Túto výstavu naištalovala Stavebná fakulta - Žilinská univerzita v Žiline a Slovenské národné múzeum v Martine za účelom odprezentovania najkvalitnejších drevených konštrukcií striech v celej historickej škále. Tak si svoje miesto na tejto výstave našli drevené konštrukcie striech kláštorného komplexu v Okoličnom i kostola v  Smrečanoch.

Samotná výstava potrvá do 17. februára 2013.