Webová stránka farnosti oslavuje prvý rok existencie

torta

 Dnes je tomu práve rok (20.01.), čo webová stránka farnosti Okoličné bola naplno spustená. Pri spustení sme zverejnili aj najzaujímavejšie udalosti farnosti od leta 2008. A samozrejme sme zverejňovali aj aktuálne informácie. Po roku existencie sa nám podarilo webovú stránku zadefinovať v tom, čo by stránka farnosti mala čitateľom poskytovať a čo nie. Určite nechceme informovať len o tom, kedy sú sv. omše. Chceme čitateľom poskytnúť širší pohľad na farnosť i na život Cirkvi. Pretože sme presvedčení, že informovanosť je dnes nesmierne dôležitá nielen v oblasti poznania ale aj v oblasti formovania človeka. Zároveň sa snažíme poskytnúť ucelený pohľad ako protipól pre mnohé iné  (pre dnešnú dobu  typické) webové stránky.

Počas ročnej existencie sme zaznamenali  19 439 prihlásení na  webovú stránku farnosti, pričom si návštevníci spoločne pozreli 115 581 článkov, priemerne si každý návštevník pozrel 5,95 článkov. Priemerný čas návštevy každého čitateľa bol 8:08 min. V poslednom čase sa denná návštevnosť pohybuje medzi 60-90 čitateľmi.

Chceme sa všetkým poďakovať, že si webovú stránku farnosti Okoličné obľúbili. To je dostatočná odmena pre všetkých tvorcov našej webovej stránky.