http://www.farnostokolicne.sk

Doprevádza nás sv. František z Assisi a jeho Chválospev stvorenstva

 Po slávnosti 1. svätého prijímania našich detí sme na sv. omšiach pre rodiny s deťmi otvorili novú tému - sv. František z Assisi a jeho Chválospev stvorenstva, ktorý budeme  do konca školského roka prostredníctvom katechéz spoločne objavovať...

 
replica rolex