http://www.farnostokolicne.sk

Farnosť Okoličné

Napísal
Teschler Béla

 

História svätofrantiškánskeho kostola a kláštora v Okoličnom

Ne momoria beneiiciorum ac lama moriatur.

 

 
replica rolex