Filiálny kostol Očisťovania Panny Márie

gotický oltár

Najstaršou zachovalo stavbou v Smrečanoch je už spomenutý gotický kostol Obetovania Pána (ku cti Očisťovania Panny Márie), ktorého základy boli postavené v r.1349. Je to jednoloďová stavba so štvorcovou svätyňou, ktorá je na východnej strane preklenutá krížením masívnych románskych rebier a zo severu k nej prilieha sakristia. Strop lode bol do dnešnej podoby upravený pre r.1517. Loď má drevený maľovaný strop, nosné hrady zdobia ornamenty, zachované sú i gotické okná s kružbami či gotické nástenné maľby a fresky (národná kultúrna pamiatka). Interiér zdobia tri vzácne neskorogotické oltáre zložené z maľovaných tabúl, rámov zlátených a zdobených zalamovaným pletencom. Organ je barokový z r.1750. Neskorogotický zvon pochádza z dielne majstra Andreja z r.1509. Kostol bol počas reformácie v r.1574 prevzatý evanjelickou cirkvou a slúžil jej až do r.1707, kedy bol natrvalo vrátený katolíckej cirkvi. Kostol je vďačným objektom znalcov histórie, fotografom či maliarom a právom patrí medzi najcennejšie sakrálne pamiatky Slovenska.