História

 

V roku 1517 pápež Lev X. v bule „Ite et vos“ vyhlásil hnutie bratov observantov za samostatný Rád so svojím vlastným generálnym ministrom. Uhorská vikária observantov sa teda ešte v tom roku stala Provinciou, s titulom Najsvätejšieho Spasiteľa, čo s definitívnou platnosťou potvrdila generálna kapitula Rádu v španielskom Burgose v roku 1523.

Novovzniknutá Provincia bola rozdelená do desiatich kustódií a kláštory na území Slovenska vo Fiľakove, v Hlohovci a v Skalici patrili do széschenyskej kustódie; od roku 1537 aj kláštor v Okoličnom. V széchenyskej  kustódii žilo vtedy 82 bratov.

Z dejín vzniku františkánskej provincie Najsvätejšieho Spasiteľa