Kostoly

 
 
Ježiš Kristus mal chrám v úcte, putoval doň na židovské sviatky a miloval žiarlivou láskou tento príbytok Boha  medzi ľuďmi. Chrám je predobrazom jeho tajomstva. Keď predpovedá jeho zničenie, zvestuje tým svoje vlastné usmrtenie a vstup do nového veku dejín spásy, kde jeho telo bude definitívne chrámom.
 
Katechizmus Katolíckej Cirkvi čl. 593