http://www.farnostokolicne.sk

Mládežnícke sväté omše

 Letné prázdniny
 
Počas letných prázdnin sväté omše nebudú. Pokračovať budeme v novom školskom roku.
 
Sväté omše za účasti mladých sú v našej farnosti okrem prvopiatkového týždňa každý piatok o 18:00 hod. vo farskom kostole. Srdečne pozývame všetkých mladých, skutočne hľadajúcich pravdu o zmysle života a priateľstve.
 
Čím sa odlišujú od ostatných svätých omší?
Venujú sa nám mladým, veciam a skutočnostiam, ktoré nás zaujímajú. Spoločne si tu môžeme zahrať i zaspievať a  tak byť bližšie priJežišovi, vytvárať navzájom pekné spoločenstvo.

 
replica rolex