http://www.farnostokolicne.sk

Pravidlá súťaže Eucharistesas

1. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky deti od 1. až 9. ročníka ZŠ. Výhodu majú určite prvoprijimajuce deti, pretože témou súťaže je Eucharistia.

2. Po prihlásení do súťaže je nutné odoslať vypracovanie ktoréhokoľvek kola do určeného termínu.

3. Po každom odoslaní vaších odpovedí čakajte do 24 hodín spätný mail, aby ste si boli istí, že sme vaše odpovede prijali a mohli ich zhodnotiť.

4. Naša súťaž pozostáva z 5 ONLINE kôl a jedného finálového kola, ktoré bude špeciálnym prekvapením pre všetkých zapojených súťažiacich.

5. Podmienkou úspešného zapojenie sa do súťaže a tým aj zariadenia do žrebovavanie o hlavnú cenu, ktorou je skvelý tablet, je zúčastnenie sa najmenej dvoch online kôl a finálového kola.
 
6. Ocenené bude aj každé online kolo samostatne zaujímavou cenou:-) Oceňovať sa bude podľa počtu bodov získaných v konkrétnom kole. Takže kto získa najväčší počet bodov, môže sa tešiť z peknej ceny. V prípade rovnakého počtu bodov, rozhodne čas odoslania odpovedí. Takže kto skôr odošle odpovede daného kola, vyhráva.
 
7. ŠPECIÁLNE PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI: Prvoprijímajúce deti našej farnosti, ktoré sa zapoja do tejto zaujímavej súťaže a odošlú odpovede na prvé ONLINE kolo, budú mať uľahčenú skúšku pred prvým svätým prijímaním oproti svojim kolegom, ktorý tak neurobia :-)
 
8. PRE PRVÁKOV A DRUHÁKOV: Pre Vás sú samozrejme pripravené trošku ľahšie otázky. Takže Si vždy dobre prečítajte, aká bude vaša úloha v každom kole.
 
9.  Po ukončení každého kola, sa na našej webovej stránke objavia aj správne odpovede. Takže si budete môcť skontrolovať, ako ste odpovedali.
 
 

 

 
replica rolex