http://www.farnostokolicne.sk

Rozpis čítaní

1. marca: Dt 25-27

2. marca: Dt 28-30, Ž 31

3. marca: Dt 31-34

4. marca: Joz 1-3, Ž 32

5. marca: Joz 4-6

6. marca: Joz 7-9, Ž 33

7. marca: Joz 10-12

8. marca: Joz 13-15, Ž 34

9. marca: Joz 16-18

10. marca: Joz 19-21, Ž 35

11.marca: Joz 22-24

12.marca: Sdc 1-3, Ž 36

13.marca: Sdc 4-6

14. marca: Sdc 7-9, Ž 37

15. marca: Sdc 10-12

16. marca: Sdc 13-15, Ž 38

17. marca: Sdc 16-18

18. marca: Sdc 19-21, Ž 39

19. marca: Rut 1-4

20. marca: 1 Sam 1-3, Ž 40

21. marca: 1 Sam 4-6

22. marca: 1 Sam 7-9, Ž 41

23. marca: 1 Sam 10-12

24. marca: 1 Sam 13-15, Ž 42

25. marca: 1 Sam 16-18

26. marca: 1 Sam 19-21, Ž 43

27. marca: 1 Sam 22-24

28. marca: 1 Sam 25-27, Ž 44

29. marca: 1 Sam 28-31

30. marca: 2 Sam 1-3, Ž 45

31. marca: 2 Sam 4-6

 
replica rolex