http://www.farnostokolicne.sk

Sviatosť birmovania

Podmenu, záložky Jednotka - šestka sú jednotlivé skupinky birmovancov, kde sa nachádzajú informácie týkajúce sa konkrétnej skupinky. 

Všetky informácie o príprave na prijatie sviatosti birmovania nájdete po kliknutí na slovo "birmovka" tesne pod.

 
replica rolex