Kňazi

Jozef Tomaga

Správca farnosti

Narodil som sa 24. marca 1977 v Gelnici,  celé svoje detstvo som prežil v obci Margecany so svojimi rodičmi a staršími súrodencami – bratom a sestrou. Základnú školu som absolvoval v našej obci, gymnázium v neďalekej Gelnici. V roku 1995 som bol prijatý do Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka na Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí, kde som bol v roku 2001 vysvätený za kňaza. Moje prvé pôsobisko sa stalo mesto na dolnej Orave – Dolný Kubín, kde som pôsobil dva roky. V júli 2003 som nastúpil za kaplána do mesta Podolínec, kde je značná časť pastorácie venovaná rómskej problematike. V marci 2004 som bol na 4 mesiace vymenovaný za kaplána do farnosti Vysoké Tatry. Začiatkom júla 2004 som sa vratil späť na Oravu do neďalekého Tvrdošína, kde som pôsobil do júna 2006. Vtedy sa moje pôsobenie presunulo za hranice Slovenska na juh Talianska, presnejšie do mesta Acquaviva delle Fonti (región Puglia), kde som bol menovaný ako kaplán v tamojšej katedrále sv. Eustachia. Následne od 1. júla 2007 sa mojím pôsobisko stala farnosť Trstená na jeden rok. Z tohto pôsobiska som prišiel do našej farnosti ako jej duchovný otec.
V obľube mám mnoho vecí, ktoré majú svoj pôvod v Taliansku – hudba, jedlo, knihy, kultúra…
Svojou prítomnosťou vo farnosti Okoličné chcem vo veriacich upevniť vieru v Boha najmä tým, že spoločne vytvárame medzi sebou pravé hodnoty života. Žiť s veriacimi ich radosti ako aj starosti, úspechy ako aj pády považujem pre diecézneho kňaza za základ všetkej pastorácie, lebo k Bohu máme kráčať spoločne.

 

Marek Boča

Kaplán

 

 

 

Narodil som sa 2. februára 1982 Dolnom Kubíne. Vyrástol som v hornooravskej obci Liesek. Mám o tri roky mladšiu sestru. Základnú školu som navštevoval vo svojej rodnej obci a po jej skončení som pokračoval na strednej škole v Tvrdošíne v odbore Technické a informatické služby. V roku 2000 po maturite som pokračoval na teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule- Spišskom Podhradí.  Kňazskú vysviacku som prijal v roku 2006 a nastúpil som na svoje prvé miesto do farnosti Kežmarok za kaplána. V roku 2007 som sa stal kaplánom V Starej Ľubovni, kde som pôsobil 5 rokov. Následne mi otec biskup zmenil pôsobisko do farnosti Poprad. V roku 2014 som sa stal kaplánom v Lendaku na tri roky. Moje ďalšie pôsobisko bola farnosť Bystrany, kde som sa okrem iného venoval aj rómskej komunite. Po troch rokoch som dostal dekrét do farnosti Okoličné, kde pôsobím od roku 2020. 

 

Medzi moje záľuby patrí najmä štúdium rôznych oblastí duchovného a spoločenského života, práca s ľuďmi všetkých vekových kategórií, pedagogická činnosť v školách, práca s technickými a počítačovými technológiami, varenie a mnoho iného. 

 

 

Vo svojej duchovnej činnosti sa chcem venovať ľuďom v ich duchovných potrebách a vštepovať do veriacich evanjeliové hodnoty.  Zároveň chcem byť nápomocný duchovnému otcovi, aby sme spoločne budovali atmosféru živej farnosti.