Kňazi

Jozef Tomaga

Správca farnosti

Narodil som sa 24. marca 1977 v Gelnici,  celé svoje detstvo som prežil v obci Margecany so svojimi rodičmi a staršími súrodencami – bratom a sestrou. Základnú školu som absolvoval v našej obci, gymnázium v neďalekej Gelnici. V roku 1995 som bol prijatý do Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka na Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí, kde som bol v roku 2001 vysvätený za kňaza. Moje prvé pôsobisko sa stalo mesto na dolnej Orave – Dolný Kubín, kde som pôsobil dva roky. V júli 2003 som nastúpil za kaplána do mesta Podolínec, kde je značná časť pastorácie venovaná rómskej problematike. V marci 2004 som bol na 4 mesiace vymenovaný za kaplána do farnosti Vysoké Tatry. Začiatkom júla 2004 som sa vratil späť na Oravu do neďalekého Tvrdošína, kde som pôsobil do júna 2006. Vtedy sa moje pôsobenie presunulo za hranice Slovenska na juh Talianska, presnejšie do mesta Acquaviva delle Fonti (región Puglia), kde som bol menovaný ako kaplán v tamojšej katedrále sv. Eustachia. Následne od 1. júla 2007 sa mojím pôsobisko stala farnosť Trstená na jeden rok. Z tohto pôsobiska som prišiel do našej farnosti ako jej duchovný otec.
V obľube mám mnoho vecí, ktoré majú svoj pôvod v Taliansku – hudba, jedlo, knihy, kultúra…
Svojou prítomnosťou vo farnosti Okoličné chcem vo veriacich upevniť vieru v Boha najmä tým, že spoločne vytvárame medzi sebou pravé hodnoty života. Žiť s veriacimi ich radosti ako aj starosti, úspechy ako aj pády považujem pre diecézneho kňaza za základ všetkej pastorácie, lebo k Bohu máme kráčať spoločne.

 

Róbert Gurčík

Kaplán