Opatrenia pre verejné slávenia bohoslužieb platné od 03. júna 2020

 Hlavný hygienik SR Ján Mikas vydal zoznam opatrení týkajúcich sa verejného slávenia bohoslužieb od stredy 3. júna 2020 (od 6:00 ráno). Nadväzujú na pokyny z 5. mája 2020. Nové sú k dispozícii na webstránke 

 

 

 

Opatrenia pre verejné bohoslužby od 06. mája 2020

 ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Nedeľa Dobrého Pastiera

buon pastore

Modlitba za kňazov

Živé vysielanie v tomto týždni bude prinášať spoločnú modlitbu, Eucharistické požehnanie a slávenie liturgie

youtube naživo

 Srdečne Vás v tomto týždni pozývame k spoločnej modlitbe posvätného ruženca každý večer o 20:00 hod. spojenej s Eucharistickým požehnaním prostredníctvom živého vysielania z kaplnky sv. Františka z Assisi.

Liturgia IV. veľkonočnej nedeľa bude z kostola sv. Petra z Alkantary vysielaná o 09:00 hod.

link:www.youtube.com/user/farnostokolicne

Živé vysielanie slávenia liturgie počas soboty a II. Veľkonočnej nedele

Božie milosrdenstvo

 Srdečne Vás pozývame k spoločnej modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva dnes (sobota) o 20:00 hod. prostredníctvom živého vysielania. V závere modlitby prijmeme Eucharistické požehnanie.

Taliansky tenorista Andrea Bocelli zaspieval na Veľkonočnú nedeľu sólové piesne v prázdnom Duomo di Milano

Bocelli in Duomo

Je krásne vidieť, ako taliansky ľud nerezignoval a prednesiol v srdci Lombardie, v srdci Milána na Veľkonočnú nedeľu modlitby a piesne. V úplnej jednoduchosti a čistote nechal vyniknúť nesmiernej kráse umenia, architektúre, hudby, spevu ale najmä nádeji, že Boh je naďalej s nimi. 

Pozrieť celé video krásnych modlitieb piesní si môžete na:

www.youtube.com/watch

Vyprosujeme Vám milostiplné Veľkonočné sviatky

 Vyprosujeme Vám všetkým milostiplné Veľkonočné sviatky! 

Nech svetlo Kristovho zmŕtvychvstania nám svieti na našej ceste v týchto náročných chvľach života, aby sa tak stala spoločnou cestou so Zmŕtvychvstalým.

Pomôž nám vidieť v tvojom kríži všetky kríže sveta!

 

Prinášame slová modlitby Svätého Otca Františka, ktorú predniesol na záver Krížovej cesty v Koloseu na Veľký piatok 19. apríla 2019.

 

Syndikovať obsah