Môžeme mnoho vecí v našom živote prehodnotiť...

 

Zamyslenie nájdete na: www.youtube.com/watch

Nedeľné Glosovanie Božieho Slova

Sväté písmo

 Všetkým návštevníkom našej webovej stránky farnosti Okoličné prinášame novú kategóriu príspevkov s názvom "Nedeľné Glosovanie Božieho Slova", ktoré ako samotný názov napovedá, chcú priblížiť a zároveň ozrejmiť Bohoslužbu slova samotných nedieľ. Uverejnené príspevky budú každú sobotu od 17:00 hod.

Vstúpme prostredníctvom reportáže do kostola a jeho prebiehajúcej obnovy

 

Reportáž si môžete pozrieť na: www.youtube.com/watch

Objavme zmysluplnosť tejto pôstnej doby

Zamyslenie nájdete na:  www.youtube.com/watch

Ďakujem, že na nás myslíte v "bezpríjmovej" dobe. Bez Vašej pomoci by sme to nezvládli!

Ďakujeme

 

 Vyjadrujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí na nás myslíte v tejto "bezpríjmovej" dobe a pomáhate nám postupne  zvládať všetky potrebné finančné záväzky, ktoré máme nielen v režijných nákladoch ale aj pri spolufinancovaní projektu "Stavebné úpravy interiéru kostola - II. etapa, Kostol sv. Petra z Alkantary v Okoličnom".

Na Ministerstvo kultúry SR sme odovzdali 5 žiadostí na rok 2021

projekty 2021

 Začiatkom februára naša farnosť odovzdala  5 nových žiadostí na podporu projektov zameraných na nehnuteľné i hnuteľné sakrálne pamiatky ako aj na edičnú činnosť a to pre Dotačný systém Ministerstva kultúry SR s názvom "Obnovme si svoj dom", podprogram 1.1 a podprogram 1.3

Každý finančný príspevok na chod farnosti nám pomáha...Ďakujeme

režia

 Každým finančným príspevkom, ktorým prispejete na režijný chod farnost, nám pomôžete zvládnuť naše záväzky voči dodávateľom. Ďakujeme všetkým, ktorí už prispeli alebo sa rozhodnú prispieť a tak pomôcť našej farnosti.

Čislo účtu farnosti: SK94 5200 0000 0000 0714 5712. 

9. predsavzatí pápeža Františka

 

Zomrel Prof. PhDr. Július Rybák, CSc.

 Vo veku nedožitých 88 rokov života odišiel do večnosti Prof. PhDr. Július Rybák, CSc., významný slovenský rusista, prekladateľ a vydavateľ  a pre našu farnosť veľmi blízky človek.

Syndikovať obsah