http://www.farnostokolicne.sk

Vianočná katechéza: Jasličky nás učia striedmosti a radosti

 Vianočný betlehem je ako živé domáce evanjelium. Človek pri ňom môže zažiť Božiu blízkosť a nehu, povedal pápež František počas generálnej audiencie v stredu 20. decembra v Aule Pavla VI. Svoju katechézu venoval 800. výročiu, prvého živého betlehemu v Grecciu, ktorý pripravil sv. František z Assisi.

800-sto ročná túžba sv. Františka vidieť nepohodu a núdzu novorodeniatka nás privádza k podstate Božieho narodenia

Tomáš z Celano zaznamenáva slová svätca: "Chcel by som sláviť spomienku tohto dieťaťa, ktoré sa narodilo v Betleheme, s ns vlastné oči vidieť, aká nepohodlie a núdzu muselo trpieť toto novorodenatko, keď bolo uložené do jasieľ, keď pri ňom stál osol a vôl a keď ležalo na sene."

Rodinná liturgia pred Štedrou večerou

 Prinášame Vám k sláveniu Štedrej večere, ktorá otvára slávnosť Božieho narodenia Rodinnú liturgiu, ktorú zostavil Mons. František Trstenský a ktorú Vám srdečne odporúčame sláviť vo vašich domácnostiach.
Nájdete si ju v prílohe tohto príspevku.

Vypracovali sme a odovzdali 4 projekty pre grantovú výzvu Ministerstva kultúry SR - Obnovme si svoj dom 2024

 Pre nadchádzajúce obdobie 2024 naša farnosti spolu za účasti pomoci jednotlivých odborníkov vypracovala a koncom novembra 2023 odovzdala nové žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Okoličné za účelom získania finančných prostriedkov z Grantovej výzvy Ministerstva kultúry SR - Obnovme si svoj dom pre jednotlivé zámery pamiatkovej obnovy farského kostola sv.

Spoločné vysluhovanie sviatosti zmierenia

 SPOLOČNÉ VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA pred vianočnými sviatkami v našej farnosti bude v kostole sv. Petra z Alkantary vo štvrtok 21. DECEMBRA 2023 OD 16:00 DO 18:00 HOD. Povzbudzujeme Vás, aby ste využili túto príležitosť a prijatím sviatosti zmierenie sa pripravili na slávenie tajomstva Božieho narodenia.

Adventné dni prežívame aj prostredníctvom modlitby Deviatnika - ,,HĽADANIE PRÍSTREŠIA SVÄTEJ RODINY"

 V týchto adventných dňoch v našej farnosti sa viaceré rodiny či ďalší veriaci stretávajú pred obrazom Márie a Jozefa hľadajúcich prístrešie. Vo farskom kostole miesto odovzdania obrazu či prijatia novou rodinou je pri našom betleheme po sv. omši každý deň.

Prajeme Vám....

 

Do adventného času v našich rodinách Vám prinášame Liturgiu domácej cirkvi

avvento

V rámci putovania "Ježišovou cestou do Emauz" (čo je pozvanie pre nás všetkých, teda celé diecézne spoločenstvo, zvlášť pre rodiny) prinášame Vám  Liturgiu domácej cirkvi ku jednotlivým sviecam adventného venca zakončená piatou sviecou, zapál

Dôležitý oznam

 Dnes (sobota 02.12.2023) UZATVÁRAME liturgické cezročné obdobie ako aj celý cirkevný rok a Prvou adventnou nedeľou (03.12.2023) začíname prežívať samotný Advent ako aj nový liturgický rok s označením B. Na 1.

Syndikovať obsah
 
replica rolex