Oznamy: obnova veží Smrečany

Kostol Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch má kompletne obnovenú strešnú rovinu

celkový pohľad počas obnovy 1

 Filiálny kostol Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch má po ukončení 4. etapy kompletne obnovenú strešnú rovinu. Obnova bola rozdelená na štyri etapy: obnova santusníka, obnova hlavnej veže, obnova hlavnej strechy nad loďou kostola a obnova striech svätyne a sakristie.

Obnova strechy svätyne kostola úspešne napreduje

práce na obnove 1

 Obnova strešnej roviny svätyne kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch počas októbrových dní úspešne napreduje. Celá drevená krovná konštrukcia prešla kompletnou obnovou, jednotlivé časti, ktoré nevyhovovali, boli nahradené novými. Taktiež staticky boli doplnené jednotlivé prvky konštrukcie.

Začali sme s obnovou strešnej roviny svätyne kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch

obnovená krovná konštrukcia pod santusníkom

 Začiatkom októbra (05. októbra 2015) za začali s realizáciou Obnovy hlavných striech Rímskokatolíckoho kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch - 4. etapa: Strecha svätyne a sakristie. Všetky stanovené práce sú zamerané na kompletnú obnovu krovnej konštrukcie striech svätyne a sakristie, výmenu všetkych klampiarskych prvkov ako aj samotnej krytiny.

3. etapa obnovy strešnej roviny kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch je úspešne ukončená

obnovená strecha kostola

 Po nutnej obnove väzných trámov krovnej konštrukcie hlavnej strechy kostola sme mohli pristúpiť k naplánovaným prácam. Najprv boli potrebné lokálne výmeny krovnej konštrukcie, potom kompletná obnova nábehov strešnej roviny spolu s klampiarskými prácami.

Havarijný stav väzných trámov krovnej konštrukcie kostola v Smrečanoch

postupmá výmena väzných trámov

 Realizácia 3. etapy obnovy strešnej roviny kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch sa nutne rozširuje o kompletnú obnovu väzných trámov krovnej konštrukcie. Po posúdení projektovým dozorom, Krajským pamiatkovým úradom v Žiline, stavebným dozorom ako aj samotným vlastníkom sme dospeli k záveru nutnej obnovy všetkých väzných trámov, keďže vykazujú neprimerané poškodenie červotočom a hnilobou.

Začiatok realizácie 3. etapy obnovy strešnej roviny kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch.

demonáž starej krytiny

 Dňa 23. septembra 2014 sme začali realizovať 3. etapu obnovy strešnej roviny filiálneho kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch. Zámerom obnovy je kompletná demontáž starého šindľa s latovaním a následná nutná obnova drevenej krovnej konštrukcie, osadenie nového latovania a drevených šindľov z červeného smreku.

Vydali sme Farský kalendár 2013

titulka kalendára 2013

Pre nadchádzajúci kalendárny rok naša farnosť vydala Farský kalendár 2013, ktorý je témou venovaný obnove renesančných veží kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch. Zakúpiť si ho môžete v sakrestii farského kostola. 

Obnova hlavnej renesančnej veže kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch je úspešne ukončená

nová hlavná veža kostola

 Počas uplynulých týždňov sa v rámci obnovy hlavnej veže realizovala posledná etapa - obnova sukničky veže a celej ochoze. Po zložení lešenia sme pristúpili po dovoze jednotlivých dielov ochoze na ich osadení. Následne bolo potrebné osadiť všetky štyri vopred pripravené rohy sukničky spolu s uzátvarajúcou spodnou doskou samotnej veže. Tieto práce boli technicky náročne kvôli veľkosti, váhe ale aj samotného osadenia do jednej roviny.

Najnáročnejšia tretia etapa obnovy hlavnej veže je zrealizovaná

demontáž lešenia

 Počas uplynulých týždňov (27. 08. - 28.09.) na obnove hlavnej veže kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch bola zrealizovaná najnáročnejšia etapa obnovy. Posledný augustový týždeň sa intenzívne realizovali práce na statickom spevnení drevenej konštrukcie samotnej cibule veže a doložení potrebných drevených konštrukcií pre budúce uchytenie bleskozvodu. Celá konštrukcia bola následne napenetrovaná vhodným roztokom.

Druhá etapa obnovy hlavnej veže na kostole v Smrečanoch je úspešne zrealizovaná

čistenie konštrukcie

 Po zvládnutí prvej etapy obnovy hlavnej veže, ktorá spočívala v prípravných prácach (vytvorenie projektovej dokumentácie, vypracovanie projektu a jeho schválenie MK SR, zameranie jednotlivých detailov veže  a šindľovej krytiny a ich výroba) sme počas tohto týždňa (20.08.-25.08.2012) vstúpili do druhej etapy obnovy hlavnej veže.

Syndikovať obsah