http://www.farnostokolicne.sk

Oznamy: Komplexná obnova interiéru

Projekt "Stavebné úpravy interiéru kostola sv. Petra z Alkantary - 2. časť - severná kaplnka" v časti stavebno-remeselná a reštaurátorská obnova je úspešne ukončený

sevená kaplnka 2023

 Projekt "Stavebné úpravy interiéru kostola sv. Petra z Alkantary - 2. časť: severná kaplnka v časti stavebno-remeselná a reštaurátorská obnova je úspešne ukončený. Predmetná časť je súčasťou Projektovej dokumentácie s názvom "Stavebné úpravy interiéru - 2. etapa, kostol sv. Petra z Alkantary", ktorá bola rozdelená na dve časti:

1. svätyňa a trojlodie kostola realizovaná v r. 2020-2022

Projekt "Stavebné úpravy interiéru kostola sv. Petra z Alkantary - 2. časť - severná kaplnka" je Ministerstvom kultúry SR schválený a začal sa realizovať!

 Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Okoličné, ktorá bola vypracovaná so zámerom interiérovej obnovy severnej kaplnky kostola sv. Petra z Alkantary a odovzdaná na Ministerstvo kultúry SR v polovici decembra 2022, bola v mesiaci júl 2023 schválená vo výške 70 000 Eur.

Zrealizovali sme "Sanáciu trhliny západného priečelia kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom"

Západné priečelie - obnova

 Trhlina západného priečelia vznikla v r. 1813 veľkou povodňou, ktorá do značnej miery poškodila stavbu kostola. Keďže podložie kostola je tvorené striedajúcimi sa vrstvami naplavených pieskov a štrkov a základy kostola sú vymurované z lomového pieskovca, po povodni došlo pravdepodobne k ich oslabeniu z dôvodu presadnutia podložia.

Prezentácia projektu "Stavebné úpravy interiéru - II.etapa, kostol sv. Petra z Alkantary", 01.01.2022-31.05.2022

foto v závere obnovy

 Realizácia projektu "Stavebné úpravy interiéru - II. etapa, kostol sv. Petra z Alkantary v Okoličnom" v mesiacoch 01.01.2022 - 31.05.2022 vstúpila do svojej poslednej fázy, ktorá mala za cieľ:

MY Liptov prináša reportáž o zreštaurovaných stredovekých nástenných malľbách kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom

františkánske nebo v Okoličnom

Po povodni sa v kostole zrútila klenba, vzácne stredoveké maľby zázrakom prežili

Farnosť v Okoličnom dokončuje reštaurovanie stredovekých malieb, viaceré z nich prekvapili aj odborníkov.

Prezentácia zreštaurovaných stredovekých nástenných malieb kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom

 V tomto zázname si môžete pozrieť prezentáciu zreštaurovaných stredovekých nástenných malieb kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom zo dňa 20.02.2022.

 

Prajeme Vám príjemné sledovanie.

link: www.youtube.com/watch

Na Ministerstvo kultúry SR sme odovzdali 5 vyúčtovaní zrealizovaných projektov za rok 2021

vyúčtovania 2021

 Vo štvrtok 20. januára sme na Ministerstvo kultúry SR v Bratislave doručili vyúčtovania Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Okoličné ako súčasť zrealizovaných projektov v roku 2021 aby sme naplnili podmienky čerpania dotácií.

Predmetné vyúčtovania sú tieto:

Syndikovať obsah
 
replica rolex