Farský úrad

erb farnosti

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Okoličné

Mateja Linčovského 123/2A

mestská časť Okoličné                                                         

031 04 Liptovský Mikuláš

 

mobil: 0949 217 797, 0918 376 824

e-mail: okolicne@farnostokolicne.sk

 

Zápis k prijatiu sviatostí (krstu, manželstva) ako aj vystavenie úradných dokumentov poskytujeme v pracovné dni v  kancelárii farského úradu v Okoličnom. Intencie na sv. omše zapisujeme po sv. omšiach v sakristii. 

V súrnom prípade aj inokedy.