http://www.farnostokolicne.sk

Adventné dni prežívame aj prostredníctvom modlitby Deviatnika - ,,HĽADANIE PRÍSTREŠIA SVÄTEJ RODINY"

 V týchto adventných dňoch v našej farnosti sa viaceré rodiny či ďalší veriaci stretávajú pred obrazom Márie a Jozefa hľadajúcich prístrešie. Vo farskom kostole miesto odovzdania obrazu či prijatia novou rodinou je pri našom betleheme po sv. omši každý deň. Povzbudzujeme Vás všetkých, aby sme tieto bezprostredné adventné dni prežívali v úprimnej nábožnosti a zároveň, aby sme prichádzali k nášmu Pánovi aj prostredníctvom slávenia rorátnych sv. omší. V Smrečanoch bude obraz putovať z rodiny do rodiny. V Závažnej Porube sa bude modliť radostný ruženec od 15.12 do 23.12 o 15:00 v kaplnke.  

 
replica rolex