http://www.farnostokolicne.sk

Celoslovenská štafetová adorácia rodín

 Srdečne dávame do pozornosti rodinám našej farnosti CELOSLOVENSKÚ ŠTAFETOVÚ ADORÁCIU RODÍN za rodiny a to 01. júna 2019 od 08:00 hod. do 20:00 hod. v kostole sv. Petra z Alkantary v Okoličnom. Touto adoráciou chceme aj v našej farnosti posilniť modlitbu rodín pred Eucharistiou a zároveň sa pripojiť k modlitbám mnohých ďalších rodín na Slovensku. Prosíme naše rodiny o zapísanie sa na pripravený papier v konkrétny čas, nad ktorým si preveznú patronát počas adorácie. Samozrejme je možné prísť na adoráciu všetkým veriacim farnosti. Srdečne Vás pozývame.

 
replica rolex