Dnes na Nedeľu Dobrého Pastiera sa modlíme za duchovné povolania a zároveň máme v našej diecéze zbierku na kňazský seminár