http://www.farnostokolicne.sk

Individuálna návšteva chrámu

Božie milosrdenstvo

 Rozhodnutím vlády SR od 01.04.2021 cesta na účel individuálnej duchovnej starostlvosti dostala výnimku zo zákazu vychádzania. Kto by mal záujme, môže sa súkromne pomodliť v kostole za dodržania platných hygienických predpisov (dezinfekcia, respirátor...) Vzhľadom na prebiehanúcu obnovu interiéru kostola sv. Petra z Alkantary, pri ktorej je pracovný čas hlavného dodávateľa stavby v dňoch pondelok-štvrtok od 06:00 do 20:00 hod. a piatok od 06:00 do 16:00 hod. ( v uvedenom čase platí predpis: Zákaz vstupu na stavbu nepovolaným osobám) je možná individuálna návšteva kostola nasledovne:

Piatok (09.04.2021) v čase do 16:00 hod. do 17:30 hod.

Sobota (10.04.2021) v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 15:00 hod. do 17:30 hod.

Nedeľa Božieho Milosrdenstva (11.04.2021) v čase od 08:00 hod. do 10:30 hod. a od 14:00 hod. do 17:00 hod.

Počas individuálnej návšteva farského kostola sv. Petra z Alkantary budete mať možnosť prijať sviatosť zmierenia s sviatosť Oltárnu.

Srdečne Vás pozývame prežiť čas tajomstva Božieho milosrdenstva osobnou prítomnosťou v našom chráme.

 
replica rolex