http://www.farnostokolicne.sk

Komunita Blahoslavenstiev vyrobila sviecu pre pápeža Františka ako dar v mene zasvätených

dar od zasväených

Drahí priatelia, mnohí viete, že u nás v Komunite Blahoslavenstiev v Okoličnom zdobíme a predávame sviece. Každá je originál a často zdobená i úryvkom z Božieho slova. V súvislosti s návštevou Svätého Otca Františka sa nám dostalo veľkej cti. Vedenie Vyšších Rehoľných Predstavených na Slovensku nás požiadalo pripraviť pre Svätého Otca sviecu – ako dar v mene všetkých rehoľníkov a rehoľníčok Slovenska.

Na uvažovanie nad motívom, aký by mala svieca mať, sme nemali mnoho času a tak prvá myšlienka, ktorá nám prišla bol kríž a strom v jednom. Zdobenie na svieci  teda predstavuje kríž ako symbol utrpenia Krista a všetkých rehoľníkov prenasledovaných bývalým režimom, ktorý sa však zároveň mení na strom – strom, ktorý prináša mnoho ovocia. Podtrhuje to i text v dolnej časti sviece „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás, aby ste šli a prinášali mnoho ovocia...“ (Jn 15,16).

Sviecu odovzdali Svätému Otcovi predstavení reholí v katedrále sv. Martina, kde sme mohli byť dve zasvätené z nášho domu – sestra Dária a ja.

                                                                                                                              Sestra Veronika

                                 

 
replica rolex