http://www.farnostokolicne.sk

Kostol Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch má kompletne obnovenú strešnú rovinu

celkový pohľad počas obnovy 1

 Filiálny kostol Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch má po ukončení 4. etapy kompletne obnovenú strešnú rovinu. Obnova bola rozdelená na štyri etapy: obnova santusníka, obnova hlavnej veže, obnova hlavnej strechy nad loďou kostola a obnova striech svätyne a sakristie. Práce na obnove boli zamerané na sanáciu drevenej krovnej konštrukcie v potrebnej miere, na nové klampiarske prvky z medeného plechu a osadení novej šindľovej krytiny z červeného smreku.

Poslednou časťou obnovy strešnej roviny bolo obnovenie pultovej strechy sakristie. Bola potrebná takmer kompletná obnova krovnej konštrukcie, zrealizovali sa nové klampiarske prvky a krovná konštrukcia bola doplnená novým latovaním a novou šindľovou krytinou.

Celá obnova strešnej roviny kostola bola zrealizovaná za finančnej podpory Ministerstva kultúry SR.

 

fotogaléria: www.farnostokolicne.sk/category/galerie-obrazkov/zaujimavosti/obnova-strechy-sakristie-v-smrecanoch

 
replica rolex