http://www.farnostokolicne.sk

Naša farnosť slávila slávnosť 1. svätého prijímania

 

Vo farskom kostole sv. Petra z Alkantary sme v nedeľu 14. mája 2023 slávili slávnosť 1. svätého prijímania našich detí. Sprevádzajme ich vo svojich modlitbách a obetách aj naďalej, aby prijatie Eucharistického Krista týmto deťom a ich rodinám bol skutočne novým priestorom, v ktorom duchovný život bude rásť. 

foto: https://eu.zonerama.com/farnostokolicne/Album/9789598#check-duplicates

 
replica rolex