http://www.farnostokolicne.sk

Obnova strechy svätyne kostola úspešne napreduje

práce na obnove 1

 Obnova strešnej roviny svätyne kostola Očisťovania Panny Márie v Smrečanoch počas októbrových dní úspešne napreduje. Celá drevená krovná konštrukcia prešla kompletnou obnovou, jednotlivé časti, ktoré nevyhovovali, boli nahradené novými. Taktiež staticky boli doplnené jednotlivé prvky konštrukcie. Vymenili sa poškodené krokvy, väzné trámy krovnej konštrukcie ako aj kompletne celá stolica, na ktorej je osadený santusník. Tieto práce na obnove boli technicky i tesársky náročné, keďže bolo potrebné dočasne staticky zabezpečiť náhradnou konštrukciou celú stolicu santusníka bez toho, aby došlo k jeho demontáži.

Po obnove krovnej konštrukcie sa celý klenbový priestor svätyne bol vyčistený od nečistôt. Následne sa všetky práce zamerali na realizáciu klampiarskych prác, nového latovania a montáži novej šindľovej krytiny z červeného smreku.

 

Táto obnova je realizovaná za finančnej podpory Ministerstva kultúry SR.

fotogaléria:www.farnostokolicne.sk/category/galerie-obrazkov/zaujimavosti/obnova-strechy-svatyne-v-smrecanoch-ii

 
replica rolex