http://www.farnostokolicne.sk

Pápež František: Nech sa zastaví vojna na Ukrajine a zvíťazí rokovanie

 Pri poludňajšej modlitbe v nedeľu 6. marca pápež František opäť dôrazne vyzval ukončiť vojnové útoky na Ukrajine, aby sa poskytla humanitárna pomoc obyvateľom a prešlo sa k rokovaniu a dodržiavaniu medzinárodného práva. Uistil o ochote Svätej stolice urobiť všetko pre skončenie vojny a poďakoval všetkým, ktorí prijímajú utečencov. Svätý Otec vyslovil vďaku aj novinárom, ktorí napriek riziku prinášajú správy z prvej ruky.
 

Na Námestí sv. Petra sa na modlitbu Anjel Pána zhromaždilo okolo 25 tisíc ľudí,
viacerí s ukrajinskými vlajkami alebo symbolmi mieru v rukách.
V zamyslení nad evanjeliom Prvej pôstnej nedele pápež František povzbudil veriacich
k jasnému postoju voči zlu, so zásadou nenechať sa vtiahnuť diablom do rozhovoru.
Poukázal na vzor Ježiša, ktorý bol sám vystavený pokúšaniam diabla na púšti: 
„Proti diablovi sa stavia Božím slovom, ktoré je silnejšie ako diabol, a tak víťazí nad pokušením.“
Výzva na urýchlené skončenie vojny na Ukrajine
Po spoločnej modlitbe Anjel Pána, modlitbe za zosnulých a udelení požehnania vyslovil pápež osobitnú výzvu za mier na Ukrajine.
„Drahí bratia a sestry, na Ukrajine tečú rieky krvi a sĺz. Nejde len o vojenskú operáciu, ale o vojnu, ktorá rozsieva smrť, ničenie a biedu. Stále rastie počet obetí, rovnako ako ľudí na úteku, najmä matiek a detí. Potreba humanitárnej pomoci v tejto sužovanej krajine z hodiny na hodinu dramaticky narastá.
Dôrazne vyzývam, aby boli skutočne zabezpečené humanitárne koridory a aby bol zaručený a uľahčený prístup pomoci do obliehaných oblastí na poskytnutie životne dôležitej pomoci našim bratom a sestrám, utláčaným bombami a strachom.
Ďakujem všetkým, ktorí prijímajú utečencov. Predovšetkým naliehavo prosím, aby sa ukončili ozbrojené útoky a zvíťazilo rokovanie, a aby zvíťazil aj zdravý rozum. A nech sa opäť začne dodržiavať medzinárodné právo!
Chcel by som tiež poďakovať novinárkam a novinárom, ktorí na zabezpečenie informovania vystavujú riziku svoje životy. Ďakujeme vám, bratia a sestry, za túto službu! Službu, ktorá nám umožňuje byť blízko dráme tohto obyvateľstva a umožňuje nám posúdiť krutosť vojny. Ďakujem vám, bratia a sestry.
Modlime sa spoločne za Ukrajinu: tu pred nami sú jej vlajky. Modlime sa spoločne ako bratia k Panne Márii, Kráľovnej Ukrajiny. Zdravas Mária...
Svätá stolica je pripravená urobiť všetko, aby napomohla tomuto mieru.
V týchto dňoch išli na Ukrajinu dvaja kardináli, aby slúžili ľuďom a pomáhali im. Kardinál Krajewski, almužník, aby priniesol pomoc núdznym, a kardinál Czerny, prefekt ad interim Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Táto prítomnosť dvoch kardinálov je prítomnosťou nielen pápeža, ale celého kresťanského ľudu, ktorý sa chce priblížiť a povedať:
Vojna je šialenstvo! Zastavte sa, prosím! Pozrite na túto krutosť!“
Svätý Otec sa po týchto slovách pozdravil jednotlivé skupiny pútnikov. Okrem veriacich z rôznych častí Talianska,  Poľska, Španielska, pozdravil pápež František aj účastníkov púte, ktorá sa koná pri prvom výročí jeho cesty do Iraku.
„Dnes popoludní spolu so spolupracovníkmi z Rímskej kúrie začneme duchovné cvičenia.
Do modlitby vkladáme všetky potreby Cirkvi a ľudskej rodiny. Aj vy sa, prosím, modlite za nás.“

 
replica rolex