http://www.farnostokolicne.sk

Pápež: Prosme Kráľovnú pokoja, aby nad nami rozprestrela svoj plášť

 Pápež František v sobotu 5. marca rozoslal cez sociálnu sieť Twitter ďalšiu výzvu k modlitbe za pokoj. Tentokrát prosí o príhovor Kráľovnú pokoja:

 

„Prosme Kráľovnú pokoja, aby nad nami rozprestrela svoj plášť:

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička: neodvracaj zrak

od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva n

ás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná!“

Odkaz preložený vo viacerých jazykoch, medzi ktorými sa už týždeň

objavujú aj ukrajinčina a ruština, vychádza v obrazovom „meme“ s textovými heslami #Modlime sa spoločne, 

 

 
replica rolex