http://www.farnostokolicne.sk

Projekt "Stavebné úpravy interiéru kostola sv. Petra z Alkantary - 2. časť - severná kaplnka" je Ministerstvom kultúry SR schválený a začal sa realizovať!

 Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Okoličné, ktorá bola vypracovaná so zámerom interiérovej obnovy severnej kaplnky kostola sv. Petra z Alkantary a odovzdaná na Ministerstvo kultúry SR v polovici decembra 2022, bola v mesiaci júl 2023 schválená vo výške 70 000 Eur. Cieľom obnovy je zlepšiť stavebno-technický stav interiéru (aj preto boli v posledných rokoch realizované nové konštrukčné podlahy, sanácia vlhkosti či nové okenné výplne) v intenciách realizovanej obnovy interiéru svätyne a trojlodia kostola a zároveň prezentovať pôvodné vrstvy samotného interiéru. Taktiež sme už zrealizovali prípravné práce, ktoré dopomohli metodicky navrhnúť správny spôsob samotnej obnovy. Pozri viac na fotoprezentácii... Predpoklad ukončenie obnovy je 12/2023.

 
replica rolex