http://www.farnostokolicne.sk

prosba k verejnému sláveniu bohoslužieb....

piktogram zhromaždenie

 

 
replica rolex