http://www.farnostokolicne.sk

Slávime Dni Porciunkuly

Počas týchto dní prichádzame do nášho farského kostola, aby sme spoločne slávili Dni Porciunkuly a osobitným spôsobom dnes - 2. augusta 2021 prijali dar Cirkvi - porciunkulové odpustky.

Učenie o odpustkoch a ich prax v Cirkvi sú tesne spojené s účinkami sviatosti pokánia.

"Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Dostane ho náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia (svojou) mocou rozdáva a aplikuje podklad zadosťučinení Krista a svätých"

"Odpustky sú čiastočne alebo úplné podľa toho, či oslobodzuje od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne" Každý veriaci môže odpustky... získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých" 

 
replica rolex